דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ילדים - שיעורי קצבת הילדים

סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על פי המרכיבים האלה:
- מספר הילדים במשפחה
- תאריך הלידה של הילדים
- זכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי.

אופן חישוב הקצבה:

 

1. בעד ילדים שנולדו עד 31 במאי 2003  משולמים הסכומים האלה:

     

מיקום הילד במשפחה 

סכום הקצבה
המשולם בעד הילד

ראשון

150 ש"ח (החל ב- 01.05.2015)

שני

188 ש"ח (החל ב- 01.05.2015)

שלישי

188 ש"ח (החל ב- 01.05.2015)

רביעי

336 ש"ח (החל ב- 01.08.2013)

חמישי ואילך

354 ש"ח (החל ב- 01.08.2013)

 

 2. בעד ילדים שנולדו לאחר 1 ביוני 2003  משולמים הסכומים האלה:

   

מיקום הילד במשפחה

סכום הקצבה
המשולם בעד הילד 

ראשון

150 ש"ח (החל ב- 01.05.2015)

שני

188 ש"ח (החל ב- 01.05.2015)

שלישי

188 ש"ח (החל ב- 01.05.2015)

רביעי

188 ש"ח (החל ב- 01.05.2015)

חמישי ואילך

150 ש"ח (החל ב- 01.05.2015)

 

 

3. הורה המקבל קצבת הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה:

יקבל תוספת בעד הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 98 ש"ח (החל ב- 01.01.2017) לכל ילד.
סכום זה מתוסף לסכומים המפורטים בסעיפים 1 ו-2 לעיל.

 קצבת הילדים משולמת בכל חודש ב- 20 בחודש.

 

לנוחותך מחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים המגיעה לכם.

 

לידיעתך, המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת הילדים כל חוב שיש לאחד ההורים לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).

 
 
Please Wait