סכום קצבת הילדים


סכום קצבת הילדים (מעודכן ל- 01.01.2020) מחושב לפי מספר הילדים במשפחה, תאריך הלידה של הילדים וזכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי.

באפשרותך להיעזר במחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים, לחישוב קל ומהיר של הקצבה.

 סכום הקצבה עבור ילדים שנולדו לאחר 1 ביוני 2003

מיקום הילד במשפחהסכום הקצבה המשולם עבור הילד
ראשון
152 ש"ח
שני192 ש"ח
שלישי192 ש"ח
רביעי192 ש"ח
חמישי ואילך152 ש"ח

סכום הקצבה עבור ילדים שנולדו עד 31 במאי 2003

מיקום הילד במשפחה 
סכום הקצבה המשולם עבור הילד
ראשון152 ש"ח
שני192 ש"ח
שלישי192 ש"ח
רביעי340 ש"ח
חמישי ואילך359 ש"ח

תוספת להורה המקבל קצבת קיום

תוספת לקצבת הילדים, משולמת להורה המקבל את אחת מהקצבאות הבאות: הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה.
התוספת משולמת עבור הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 99 ש"ח לכל ילד.

ניכויים מהקצבה

הביטוח הלאומי רשאי לנכות מקצבת הילדים כל חוב שיש לאחד ההורים לביטוח הלאומי.