סכום קצבת הילדים


סכום קצבת הילדים מחושב לפי מספר הילדים במשפחה, תאריך הלידה של הילדים וזכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי.

באפשרותך להיעזר במחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים, לחישוב קל ומהיר של הקצבה.

 סכום הקצבה עבור ילדים לפי מיקומם במשפחה (החל ב- 01.01.2024)

מיקום הילד במשפחהסכום הקצבה המשולם עבור הילד
ראשון
169 ש"ח
שני214 ש"ח
שלישי214 ש"ח
רביעי214 ש"ח
חמישי ואילך169 ש"ח

תוספת להורה המקבל קצבת קיום

תוספת לקצבת הילדים, משולמת להורה המקבל את אחת מהקצבאות הבאות: הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה.
התוספת משולמת עבור הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 111 ש"ח לכל ילד.

ניכויים מהקצבה

הביטוח הלאומי רשאי לנכות מקצבת הילדים כל חוב שיש לאחד ההורים לביטוח הלאומי.