אישה מבוטחת


 • ​אישה תהיה מבוטחת בביטוח אזרח ותיק מגיל 18 ומעלה אם היא תושב/ת ישראל, בהתאם למפורט בהמשך.
 • אישה שעלתה לארץ – תהיה מבוטחת בביטוח אזרח ותיק רק אם עלתה לארץ לראשונה לפני גיל הפרישה, שנקבע בהתאם לתאריך הלידה שלה.
  לדוגמה: מי שנולדה בדצמבר 1959 תהיה מבוטחת אם עלתה לארץ לפני גיל 62.

סוגי ביטוח 

סוג הביטוח של האישה נקבע לפי מצבה המשפחתי (נשואה, רווקה, גרושה ועוד) ולפי מצבה התעסוקתי
(האם היא עובדת או שאינה עובדת). כיוון שאישה עשויה לשנות במהלך חייה את מצבה המשפחתי או התעסוקתי, גם מסלול הביטוח שלה יכול להשתנות בהתאם.

שימו לבסוג הביטוח משפיע על חישוב תקופת האכשרה שעליה להשלים ועל הגיל שבו תתחיל לקבל קצבה.

אישה תהיה "מבוטחת" אם היא עונה על אחד התנאים האלה:

 • היא נשואה למבוטח בביטוח אזרח ותיק, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית.
 • היא מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית.

אישה תהיה "עובדת מבוטחת" אם היא עונה על אחד התנאים האלה:

 • היא עובדת – בכל התקופות שבהן היא עובדת, בלי קשר למצבה המשפחתי.

 • היא רווקה או גרושה – בין אם היא עובדת ובין אם אינה עובדת.

 • היא נשואה ובעלה אינו מבוטח בביטוח אזרח ותיק – בין אם היא עובדת ובין אם אינה עובדת.
 • היא אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים עקב פטירת בעלה – בין אם היא עובדת ובין אם אינה עובדת. 
 • היא עגונה – אישה נשואה שחלפו שנתיים מאז נעלמו עקבות בעלה, או שהוא נמצא בחוץ לארץ לפחות שנתיים שלא בהסכמתה ולא משלם לה מזונות באותו הזמן – בין אם היא עובדת ובין אם אינה עובדת.
 • היא מקבלת קצבת נכות – בין אם היא עובדת ובין אם אינה עובדת.

מעבר מסוג ביטוח אחד לאחר

עם שינוי במצבה המשפחתי או התעסוקתי של האישה, משתנה גם הגדרת סוג הביטוח שלה, בהתאם למפורט למעלה. 
לדוגמה: רווקה תושבת ישראל שמלאו לה 18 שנה מבוטחת כ"עובדת מבוטחת", אך סוג הביטוח יכול להשתנות: אם תינשא כאשר היא אינה עובדת – תהיה "מבוטחת"; אם תתחיל לעבוד – תהיה "עובדת מבוטחת" ואם תתגרש – תהיה "עובדת מבוטחת" בלי קשר למצבה התעסוקתי.