אישה מבוטחת


​אישה תהיה מבוטחת בביטוח אזרח ותיק אם היא תושב/ת ישראל בת 18 ומעלה, ונולדה לאחר 1.1.1931.
החל בחודש ינואר 2013  נכנס לתוקפו תיקון בחוק, לפיו גם נשים שנולדו לפני 1.1.1931 יהיו מבוטחות בביטוח אזרח ותיק.

אישה שעלתה לארץ - היא תהיה מבוטחת בביטוח אזרח ותיק,  רק אם עלתה לארץ לראשונה לפני גיל 62-60, כפי שמפורט בטבלה להלן:

תאריך הלידה
את מבוטחת אם עלית לארץ לראשונה
עד 6/1944
לפני גיל ​60
​מ-7/1944 עד 8/1944
לפני גיל ​60 ו-4 חודשים
​מ-9/1944 עד 4/1945
לפני גיל ​60 ו-8 חודשים
​מ-5/1945 עד 12/1945
לפני גיל ​61
​מ-1/1946 עד 8/1946
לפני גיל ​61 ו-4 חודשים
​מ-9/1946 עד 4/1947
לפני גיל ​61 ו-8 חודשים
​מ-5/1947
לפני גיל 62

  

קיימים שני  מסלולי ביטוח לאישה, לצורך חישוב תקופת האכשרה שלה
מסלול הביטוח נקבע בהתאם למצבה המשפחתי של האישה (נשואה, רווקה, גרושה ועוד), ואם היא עבדה או לא עבדה. כיוון שאישה במהלך חייה עשויה לשנות את מצבה המשפחתי או התעסוקתי, גם מסלול הביטוח שלה משתנה מעת לעת בהתאם.

אישה תהיה מבוטחת במסלול ביטוח 1 אם היא עונה על אחד התנאים האלה:

  • היא נשואה למבוטח בביטוח אזרח ותיק, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית
  • היא מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאי

אישה תהיה מבוטחת במסלול ביטוח 2 אם היא אחת מאלה:

  • אישה עובדת - בכל התקופות שבהן היא עובדת, בלי קשר למצבה המשפחתי.

  • רווקה, גרושה - בין אם היא עובדת ובין אם אינה עובדת.

  • אישה נשואה שבעלה אינו מבוטח בביטוח אזרח ותיק - בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
  • אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים מכוח בעלה שנפטר - בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת 
  • אישה עגונה - אישה נשואה, שחלפו שנתיים מאז נעלמו עקבות בעלה, או שהוא נמצא בחו"ל לפחות שנתיים, שלא בהסכמתה, ולא נשא במזונותיה באותו הזמן - בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
  • אישה נכה - אישה המקבלת קצבת נכות, בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.

מעבר ממסלול ביטוח אחד לאחר

עם שינוי במצבה המשפחתי או התעסוקתי של האישה, משתנה גם הגדרת סוג הביטוח שלה, בהתאם למפורט למעלה. כך שכל אישה במהלך חייה יכולה שיהיו לה תקופות שבהן היא מבוטחת במסלול ביטוח 1 ותקופות שבהן היא מבוטחת במסלול ביטוח 2.

לדוגמה:
רווקה תושבת ישראל שמלאו לה 18 שנה מבוטחת במסלול ביטוח 2.
   - כשהיא נישאת, אם היא אינה עובדת -  היא עוברת למסלול ביטוח 1.
   - כשהיא מתחילה לעבוד - היא חוזרת למסלול ביטוח 2.
  - אם היא מתגרשת - היא מבוטחת במסלול ביטוח 2, בין אם היא עובדת או אינה עובדת.