דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

תושבים חוזרים

מי שעבר להתגורר בחו"ל, והפסיק להיות תושב ישראל, וחזר לארץ, כדי להתגורר בה, צריך לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על בואו. פקיד הביטוח הלאומי יבדוק ויחליט אם יש להכיר בתושב החוזר כתושב/ת ישראל.

תושב חוזר שיוכר כתושב ישראל, יהיה זכאי לקבל את קצבאות הביטוח הלאומי, בהתאם לחוק, ויהיה עליו להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות למוסד לביטוח לאומי.

כדי לקבל את השירותים הרפואיים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הוא יצטרך לחכות תקופת המתנה של כמה חודשים. ואולם קיימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה.

 שים לב! לעתים נדרש פרק זמן מסוים עד שפקיד הביטוח הלאומי מחליט אם להכיר בך כתושב ישראל. לפיכך, אם בחרת לפדות את תקופת ההמתנה, חשוב שתשלם את סכום הפדיון מיד בהגיעך לארץ, כדי להבטיח לעצמך קבלת החזרים על הוצאות רפואיות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שכן החזרים אלו מגיעים לך אך ורק כאשר פדית את תקופת ההמתנה או השלמת אותה.

חשוב לדעת,
על פי הסדר בין המשרד לקליטת עלייה והביטוח הלאומי מי שהוכר על ידי המשרד לקליטת עלייה כ"תושב חוזר במסלול זכאות 5 ומעלה" (למי ששהה בחו"ל 5 שנים ויותר) או כקטין חוזר או כאזרח עולה - יוכל כבר בביקור במשרד הקליטה למלא ולהגיש בקשה לביטוח הלאומי להכיר בו כתושב, להירשם לקופת חולים שיבחרו בה, וכן למלא ולהגיש תביעה לקצבת ילדים, אם יש לו ילדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים.

מי שחזר לארץ לאחר תקופה של שנתיים בחו"ל ופחות מחמש שנים, בדרך כלל ממשיך להיחשב כתושב/ת ישראל, ויוכל בביקורו במשרד הקליטה למלא טופס תביעה לקבלת קצבת ילדים בלבד (אם יש לו ילדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים).

בכך נחסכת מהאזרחים הטרחה לפנות למחלקות השונות בביטוח הלאומי, כדי להגיש את הבקשות שם. 

פרטים על ההסדר החדש לשיפור השירות לתושבים החוזרים תמצאו באתר משרד הקליטה.

הערה: השימוש שנעשה כאן במונח "תושב חוזר" משמש לצורך ההסבר בלבד, ואינו קשור להגדרת "תושב חוזר" במקומות אחרים (כגון משרד הקליטה).
 

קביעת תושבות

חוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר מיהו תושב/ת ישראל. בתי המשפט קבעו, שתושב ישראל נחשב אדם שמרכז חייו בישראל. למשל: משפחתו בישראל, עבודתו בישראל, יש לו בעלות על רכוש בישראל וכד'.

"מרכז החיים" של האדם נבדק על פי שני מבחנים: מבחן אובייקטיבי - מקום המגורים בפועל הוא בישראל; ומבחן סובייקטיבי - על פי ראייתו של האדם את המקום שהוא מרכז חייו. על האדם לעמוד בשני המבחנים.

אדם יכול להמשיך ולהיחשב לתושב ישראל, גם אם הוא שוהה בחו"ל, ובלבד ששהותו בחו"ל היא זמנית (למשל: לצורך לימודים, טיול, עבודה זמנית וכו'), וכל עוד מרכז חייו ממשיך להיות בישראל. בדרך כלל הביטוח הלאומי ממשיך להכיר באדם כתושב ישראל במשך חמש השנים הראשונות ליציאתו מהארץ.

אדם שחדל להיות תושב ישראל ומבקש לחזור ולהיות מוכר כתושב ישראל, מתבקש למלא שאלון לקביעת תושבות לתושב חוזר (בל/628), ולצרף העתקי מסמכים המוכיחים שסיים את מרכז חייו בחו"ל (לדוגמה: מכירת נכסים, הפסקת ביטוחים, סיום עבודה, ויתור על האזרחות הזרה וכד') ומאידך לצרף העתקי מסמכים המוכיחים שמרכז חייו עבר לישראל (לדוגמה: משלוח חפצים לישראל, שכירת דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר וכד').

ניתן למלא את הטופס באופן מקוון .

בביטוח הלאומי יבחנו את התושבות בהתאם לשאלון ולמסמכים שנמסרו, ובדיקות נוספות לפי הצורך, וככל שההוכחות יהיו משכנעות יותר, כך יקדים הביטוח הלאומי להכיר באדם כתושב ישראל.

הסבר מפורט על מי נחשב תושב ישראל

תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

למידע נוסף

תושב חוזר בן 18 ומעלה, שהוכר כתושב ישראל (חוץ מאישה נשואה שהיא עקרת בית ) חייב להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח.

תשלום  דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות  מחושבים בהתאם להכנסותיו מעבודה ושלא מעבודה ובהתאם למעמד הביטוחי שנקבע לו:

קבלת שירותים רפואיים

למידע נוסף

לאחר שפקיד הביטוח והגבייה קבע שהתושב החוזר הוא אכן תושב/ת ישראל, הוא יהיה זכאי לקבל את השירותים הרפואיים רק לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים לכל היותר.

את תקופת ההמתנה אפשר לפדות בתשלום מיוחד, ולהיות זכאי לשירותים הרפואיים ללא המתנה.

כדי לקבל את השירותים הרפואיים לפי חוק ביטוח בריאות, על התושב לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולמלא מול הפקיד טופס רישום לקופת חולים. בטופס יהיה עליו לרשום את קופת החולים שבחר.

זכאות לקצבאות

תושב חוזר עשוי להיות זכאי לכל הקצבאות האלה:

 

מענק לידה, קצבת ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, נפגעי עבודה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת זקנה, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, אסירי ציון.


תושב חוזר עם הגעתו אינו זכאי לקצבאות הניתנות כפיצוי על אבדן הכנסה מעבודה:
דמי לידה, שמירת הריון, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.

רק לאחר שיצבור תקופות עבודה כנדרש, הוא עשוי להיות זכאי לקצבאות האלה.

קצבת זקנה

למידע נוסף

תושב חוזר שהוכר כתושב ישראל על ידי הביטוח הלאומי זכאי לקצבת זקנה, ככול תושב ישראל, על פי הכללים שנקבעו. באתר זה מובאים הדגשים הנוגעים לתושב חוזר.
את הפרטים המלאים הקשורים לקצבת הזקנה תוכלו למצוא באתר זקנה.

קצבת נכות כללית

למידע נוסף
קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות או לאישה עקרת בית (תושבת ישראל, שמלאו לה 18 שנים, ועדיין לא הגיעה לגיל פרישה, נשואה, שאינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית, ובעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים), שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב-50%, בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים באתר נכות. אחד התנאים לזכאות לקצבת נכות הוא שאי-הכושר נגרם למבוטח בהיותו תושב ישראל. לפיכך תושב חוזר יהיה זכאי לקצבה, רק במקרים שאי-הכושר להשתכר נגרם לו בהיותו תושב ישראל.

עם זאת, במקרים הבאים התושב החוזר עשוי להיות זכאי לקצבה, למרות שאי הכושר שלו נוצר בעת שלא היה תושב ישראל:

קצבת הבטחת הכנסה

תושב חוזר עם הגעתו לארץ מטופל על ידי משרד הקליטה, ועשוי להיות זכאי לתמיכה ממשרד הקליטה בשנה הראשונה להגעתו לארץ.
במקרים מסוימים הוא יוכל לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי כהשלמה לתמיכה הניתנת ממשרד הקליטה.

 עם תום תקופת הזכאות לתמיכה ממשרד הקליטה, התושב החוזר יוכל לבדוק את זכאותו לקצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי. הוא עשוי להיות זכאי לקצבה בתנאי שהוכר כתושב/ת ישראל והתגורר בארץ כתושב 24 חודשים רצופים לפחות (בתקופה זו נלקחת בחשבון גם התקופה שהתגורר בארץ כתושב לפני שעזב את הארץ). כמו כן עליו לענות גם על שאר תנאי הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה.

כדי לקבל את הקצבה, עליו למלא טופס תביעה להבטחת הכנסה, ולמסור אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו. אל הטופס יש לצרף אישור ממשרד הקליטה על התקופה שקיבל תמיכה מהם.

צור קשר

 • פנה אלינו באמצעות האתר
  י
  ש למלא ולשלוח בטופס בירורים אישיים, ואנו נשיב לך בהקדם. שים לב למלא בטופס את מספר הזהות שלך והקוד הסודי (אם קיים).

 • פנה אלינו באמצעות מוקד טלפוני למתקשרים מחו"ל: 
  972-8-9369669
  השירות ניתן בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:00 ב-4 שפות:  
  עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
   

קצבת ילדים

התושב החוזר זכאי ככול תושב ישראל לקצבת ילדים עבור כל ילדיו שעדיין לא מלאו להם 18 שנים. 
כדי לקבל את הקצבה, עליו להגיש טופס תביעה אישית לקצבת ילדים למוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.

 

Please Wait