תשלום להורה ששהה בבידוד עם ילדו


שימו לב, הגעתם לארכיון. המידע היה רלוונטי לתקופת הקורונה עד 31.7.22.

​הביטוח הלאומי משלם למעסיק דמי בידוד גם עבור הורים שנדרשים לשמור על ילד מתחת לגיל 16 ששהה בבידוד,
או על ילד מעל גיל 16 אם הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות,
ובהתאם לשאר תנאי הזכאות המפורטים בקישור זה

כדאי לדעת! הורה ששומר על ילדו בבידוד, ישולמו עבורו דמי בידוד מלאים גם אם הוא (ההורה) לא התחסן.

מה צריך לעשות?

  1. דיווח על הבידוד למשרד הבריאות: ההורה צריך לדווח למשרד הבריאות על תקופת הבידוד. אם ההורה מחוסן או מחלים, ובשל כך הוא אינו מחויב בבידוד, הדיווח למשרד הבריאות על תקופת הבידוד צריך להיות רשום על שם הילד.
  2. מילוי הצהרה על ידי ההורה: עבור תקופות בידוד שהחלו ב-5.8.21 ואילך, המעסיק מחויב לקבל מההורה הצהרה ששהה בבידוד ושמר על הילד בימים אלה. יש לצרף להצהרה אישור של משרד הבריאות על הבידוד. להורדת טופס ההצהרה לחצו כאן.
    שימו לב, אם הורה אחד היה בבידוד עם הילד - יש למלא סעיפים 1,2,3 בהצהרה. אם שני ההורים היו בבידוד לסירוגין - יש למלא סעיפים 1,2.4 בהצהרה.
  3. הגשת בקשה לדמי בידוד: לאחר קבלת ההצהרה מההורה, המעסיק צריך להגיש בקשה לדמי בידוד ולציין בבקשה כי התקבלה הצהרה מההורה.

פיצול תקופת הבידוד של הילד בין שני הורים

הורים מחוסנים או מחלימים שנדרשים לשהות בבידוד עם ילדם מ-5.8.21 ואילך, יכולים לפצל ביניהם את תקופת הבידוד, וישולמו עבורם דמי בידוד. 

במקרה זה, כל הורה צריך למסור הצהרה למעסיקו שכוללת את פירוט הימים שבהם הוא שמר על הילד, והימים שבהם ההורה האחר שמר על הילד. יש לצרף להצהרה אישור של משרד הבריאות על הבידוד.
להורדת טופס ההצהרה לפיצול תקופת הבידוד לחצו כאן (יש למלא את הסעיפים 1,2,4).

שימו לב, עבור יום הבידוד הראשון - המעסיק לא מקבל תשלום, לכן יש לציין בהצהרה מי ההורה ששמר על הילד ביום הראשון
של תקופת הבידוד. הביטוח הלאומי יפחית את יום הבידוד הראשון רק להורה הראשון ולא לשני ההורים.

תקופת הבידוד של הילד תוכר כתקופה אחת רציפה לכל המשפחה, ודמי הבידוד ישולמו לכל מעסיק בהתאם לימים שבהם נעדר כל הורה.

תשלום רטרואקטיבי להורה מחוסן או מחלים

הורה מחוסן או מחלים ששמר על ילדו בזמן הבידוד - ניתן לקבל עבורו 100% דמי בידוד רטרואקטיבית מ-1.1.21, אם תקופת הבידוד של הילד דווחה למשרד הבריאות בזמן אמת.

בקשה לדמי בידוד עבור תקופת בידוד רטרואקטיבית שהחלה מ-1.1.21 עד 4.8.21 (כולל) ניתן להגיש לביטוח הלאומי מ-22.11.21 עד 20.1.21 בלבד.

הפיצוי יהיה בהתאם לתנאי הזכאות והתשלום שהיו עד ה-4.8.21.

הורה לא מחוסן וכן הורה שמנוע מלקבל חיסון

הורה לא מחוסן וכן הורה שמנוע מלקבל חיסון (בהתאם לאישור רפואי), ששמר על ילדו בזמן בידוד מ-5.8.21 ואילך זכאי לקבל 100% מדמי הבידוד.

שימו לב, הורה זה לא יוכל לקבל תשלום לתקופה רטרואקטיבית, וכן לא יוכל לפצל את תקופת הבידוד עם ההורה השני מ-5.8.21.

הורה מחוסן/מחלים בלבד השומר על ילדו עד גיל 12 או על חסר ישע החולה בקורונה

הורה מחוסן/מחלים ששמר על ילדו עד גיל 12 או על חסר ישע החולים בקורונה- חייב בבידוד של עצמו על פי צו בידוד בית.
תקופות הבידוד לפי הצו הן: מ- 8.8.21 עד 12.10.21 ומ- 30.12.21 עד 31.5.22, לכן דמי בידוד בהתאם לצו זה ישולמו רק עבור ימי בידוד בתקופות אלה.