איך מגישים בקשה לדמי בידוד?


הגשת בקשה לתשלום

מתי צריך להגיש את הבקשה לדמי בידוד?

ניתן להגיש בקשה לתשלום עד 60 יום או 90 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד. לפי הפירוט הזה:

  • עבור תקופות בידוד שהתחילו עד ה-4.8.21 - ניתן להגיש בקשה עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד.
  • עבור תקופות בידוד שהתחילו מ-5.8.21 ואילך - ניתן להגיש בקשה עד 90 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד.
שימו לב, בימים אלה אנו מעדכנים את מערכת המחשוב בהתאם לשינויים בחוק, לכן ניתן יהיה להגיש תביעה עבור תקופת בידוד שהחלה מ-5.8.21 ואילך רק לאחר ה-15.10.21. ספירת 90 הימים להגשת תביעה עבור תקופות אלה תחל רק לאחר תאריך זה.

פירוט המועדים להגשת בקשה:

​מתי הסתיימה תקופת הבידוד?
עד מתי ניתן להגיש תביעה לדמי בידוד?​
​יוני 2021
ניתן להגיש בקשה עד ה-29.8.21 (כולל)​
​יולי 2021
ניתן להגיש בקשה עד ה-29.9.21 (כולל)​​
​אוגוסט 2021

עבור תקופות בידוד שהחלו בין ה-1.8 ל-4.8, ניתן להגיש בקשה עד ה-30.10.21 (כולל).

עבור תקופות בידוד שהחלו מ-5.8 ואילך, ניתן להגיש בקשה מ-15.10.21 עד ה-12.1.22 (כולל)

​ספטמבר 2021
​ניתן להגיש בקשה מ-15.10.21 עד ה-12.1.22 (כולל)​
​אוקטובר 2021
​ניתן להגיש בקשה עד ה-29.1.22 (כולל)​
​נובמבר 2021
(עבור תקופת בידוד שהחלה באוקטובר 2021)
​ניתן להגיש בקשה עד ה-28.2.22 (כולל)​

אופן הדיווח על הבידוד:

כאשר מועדי ההתחלה והסיום של תקופת בידוד אחת הם בשני חודשים עוקבים - יש להגיש בקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד (אין לפצל חודשים), ולדווח על נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.

כמו כן, את הבקשה יש להגיש אחרי ה-16 לחודש, בחודש שלאחר סיום הבידוד. זאת כדי לאפשר תשלום דמי בידוד לעובד ורישומו בתלוש השכר.

לדוגמה, אם העובד היה בבידוד מ-27.1.21 עד ה-5.2.21, יש להגיש את הבקשה עבור כל התקופה החל מ-16.3.21, לפי דיווחי השכר של חודש ינואר.

מי יוכל להגיש את הבקשה לתשלום?

  • מעסיק – חובה יהיה להזין את מספר תיק המעסיק בביטוח הלאומי (11 ספרות), וכן את מספר מזהה הפנקס (ניתן להזין מספר מזהה פנקס גם לשנה קודמת).
  • מייצג של המעסיק שרשום כמיופה כוח בביטוח הלאומי - חובה יהיה להזין את מספר תיק המעסיק בביטוח לאומי (11 ספרות).
    מייצג הרשום בביטוח הלאומי ואין לו ייפוי כוח למעסיק מסוים, יעדכן במערכת ייצוג לקוחות את ייפוי הכוח.
    מייצג שלא מחובר למערכת ייצוג לקוחות יכול להגיש בקשה לייפוי כוח בטופס זה, ולשלוח לסניף שבו מתנהל התיק של המעסיק. 

עבור כמה עובדים אפשר להגיש בקשה לתשלום?

ניתן להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד, כל עוד לא עברתם את מספר העובדים הרשומים בחברה בחודש הבידוד.

מגיש הבקשה יוכל לשדר קובץ המכיל את פרטי העובדים של המעסיק, אשר הופק ממערכת השכר שאיתה הוא עובד. הקובץ יכיל את כלל העובדים שעבורם הוא מבקש את התשלום ואת הנתונים הנדרשים.
הקובץ ייבדק באופן מקוון (עד 100 רשומות עובדים/תקופות דיווח), ואישור הסטטוס על הבקשה יינתן באזור האישי לאזרח my.gov של המעסיק/המייצג.