הגשת בקשה לדמי בידוד למעסיקים


שימו לב, הגעתם לארכיון. המידע היה רלוונטי לתקופת הקורונה עד 31.7.22.

להסבר מפורט על אופן הגשת התביעה לפי כללי תיקון החוק שעבר ב- 5.8.21 לחץ כאן

הגשת בקשה לתשלום

מתי צריך להגיש את הבקשה לדמי בידוד?

  1. עבור תקופות בידוד רטרואקטיביות מ- 1.1.21 עד 4.8.21 לעובד מחוסן או מחלים שנעדר מעבודתו בעקבות שהייה של ילדו  בבידוד- ניתן להגיש בקשה מ- 5.8.21 ועד 20.1.22 (במשך 60 יום בהתאם לתיקון החוק).
  2. עבור תקופות בידוד מ- 5.8.21 עד 31.5.22- ניתן להגיש בקשות לפי התאריכים המפורטים בטבלה:

​מתי הסתיימה תקופת הבידוד?
עד מתי ניתן להגיש תביעה לדמי בידוד?​
​אוגוסט 2021

עבור תקופות בידוד שהחלו מ- 5.8.21 ניתן להגיש בקשה מ- 22.11.21  עד 19.2.22

​ספטמבר 2021
​ניתן להגיש בקשה מ-22.11.21 עד 19.2.22
​אוקטובר 2021
​ניתן להגיש בקשה מ-22.11.21 עד 19.2.22 ​
נובמבר 2021​ניתן להגיש בקשה עד 28.2.22
​דצמבר 2021ניתן להגיש בקשה עד 31.3.22
ינואר 2022​ניתן להגיש בקשה עד 1.5.22 ​
פברואר 2022​ניתן להגיש בקשה עד 29.5.22 ​
מרץ 2022​ניתן להגיש בקשה  עד 29.6.22
אפריל 2022​ניתן להגיש בקשה עד 29.7.22 ​
מאי 2022​ניתן להגיש בקשה עד 29.8.22

אופן הדיווח על הבידוד:

כאשר מועדי ההתחלה והסיום של תקופת בידוד אחת הם בשני חודשים עוקבים - יש להגיש בקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד (אין לפצל חודשים), ולדווח על נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.

כמו כן, את הבקשה יש להגיש אחרי ה-16 לחודש, בחודש שלאחר סיום הבידוד. זאת כדי לאפשר תשלום דמי בידוד לעובד ורישומו בתלוש השכר.

לדוגמה, אם העובד היה בבידוד מ-27.10.21 עד ה-5.11.21, יש להגיש את הבקשה עבור כל התקופה החל מ-16.12.21, לפי דיווחי השכר של חודש אוקטובר.

מי יוכל להגיש את הבקשה לתשלום?

  • מעסיק – חובה יהיה להזין את מספר תיק המעסיק בביטוח הלאומי (11 ספרות), וכן את מספר מזהה הפנקס (ניתן להזין מספר מזהה פנקס גם לשנה קודמת).
  • מייצג של המעסיק שרשום כמיופה כוח בביטוח הלאומי - חובה יהיה להזין את מספר תיק המעסיק בביטוח לאומי (11 ספרות).
    מייצג הרשום בביטוח הלאומי ואין לו ייפוי כוח למעסיק מסוים, יעדכן במערכת ייצוג לקוחות את ייפוי הכוח.
    מייצג שלא מחובר למערכת ייצוג לקוחות יכול להגיש בקשה לייפוי כוח בטופס זה, ולשלוח לסניף שבו מתנהל התיק של המעסיק. 

עבור כמה עובדים אפשר להגיש בקשה לתשלום?

ניתן להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד, כל עוד לא עברתם את מספר העובדים הרשומים בחברה בחודש הבידוד.

מגיש הבקשה יוכל לשדר קובץ המכיל את פרטי העובדים של המעסיק, אשר הופק ממערכת השכר שאיתה הוא עובד. הקובץ יכיל את כלל העובדים שעבורם הוא מבקש את התשלום ואת הנתונים הנדרשים.
הקובץ ייבדק באופן מקוון (עד 100 רשומות עובדים/תקופות דיווח), ואישור הסטטוס על הבקשה יינתן באזור האישי לאזרח my.gov של המעסיק/המייצג.