מעסיק של עובד זר או תושב שטחים


מי שמעסיקים עובדים זרים חוקיים או תושבי שטחים בעלי היתר עבודה, זכאים לתשלום עבור ימי הבידוד של העובדים בהתאם לתנאי הזכאות.

דיווח במשרד הבריאות על ימי הבידוד

התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא כי העובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. ההזדהות במשרד הבריאות לעובד זר היא על ידי מספר דרכון ושם המדינה ולתושב השטחים על ידי מספר זהות פלסטיני.

הגשת בקשה לדמי בידוד עבור עובד זר או תושב שטחים

לפני שתגיש את הבקשה לתשלום עבור ימי הבידוד, העובד צריך לפנות לביטוח הלאומי כדי שנרשום אותו במערכת, וניתן לו מספר מזהה (ללא מספר מזהה לא תוכל להגיש תביעה).
לצורך קבלת מספר מזהה על העובד למלא טופס רישום נפש, ולהעבירו לאחד מסניפי הביטוח הלאומי או להעביר את הטופס באמצעות האתר.

לאחר שהעובד דיווח על הבידוד למשרד הבריאות וקיבל מספר מזהה מביטוח לאומי, תוכל להגיש בקשה לדמי בידוד. בבקשה יש לרשום את המספר המזהה שהביטוח הלאומי נתן לעובד.

תשלום עבור עובד זר ששב מחו"ל

מעסיק של עובד זר שחייב להיכנס לבידוד בשל חזרתו מחו"ל, יהיה זכאי לתשלום אם הוא עונה על כל התנאים האלה:
  • העובד יצא מישראל לארץ מוצאו לאחר ה-29.4.20.
  • העובד חזר לישראל מארץ מוצאו כדי לעבוד אצל המעסיק שאצלו עבד לפני צאתו מישראל.