בטיחות ובריאות בעבודה במעבדות, בחקלאות ובבנייה


במעבדות

עובדי מעבדות חשופים למגוון סיכונים: פיזיקליים, כימיים, ביולוגים, לייזר וקרינה. אנא עיין בערכה לניהול בטיחות ובריאות במעבדות כימיות וביולוגיות ובחוברות הדרכה לעבודה בטוחה במעבדה באתר המוסד לבטיחות ולגיהות. עיין גם באגף הפיקוח על העבודה, פעולה מונעת, בערכה ייעודית למיפוי/הערכה/התערבות בנושא בטיחות ובריאות במעבדות

בעבודה בחקלאות

קרן מנוף השקיעה סכומי כסף ניכרים בשיפור בטיחות בעבודה של עובדי החקלאות, בהגברת מודעותם לסיכונים מכניים, כימיים וביולוגים ובהפקת חוברות הדרכה. החקלאים חשופים לאבק מסוכן, לחומרי הדברה ולחומרי חיטוי, לסיכונים ביולוגים בעבודה עם חיות ובעבודה בברכות דייג.

אנא עיין בפרסומים בנושא סיכונים בעבודה חקלאית וכללי עבודה בטוחה.

במהלך הפרויקט התברר שעובדי הלולים חשופים במיוחד לפורמלדהיד, המשמש אותם לחיטוי הלול.

דפי מידע מיוחדים על חשיפה לפורמלדהיד בענף הלול תמצאו באתר הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת.

בבנייה

העובדים בבנייה עלולים להיות חשופים לאבק מזיק, לאסבסט, לצמר סלעים.

עיין בדף מידע על חשיפה לאבק בעבודת בניין.

מידע נוסף על בטיחות ובריאות של העובדים בבנייה תמצאו באתר המוסד לבטיחות ולגיהות.