סיכוני חשיפה בעבודה וכיצד להימנע מהם


לקבלת מידע על סיכוני חשיפה בעבודה וכיצד להימנע מהם, רצוי וכדאי לפנות אל:

  • אתר הפיקוח על העבודה שבמשרד התמ"ת: במיוחד כדאי לעיין בתקנות ניטור סביבתי וביולוגי  של עובדים בגורמים מזיקים ובתקנות בנושא גיהות תעסוקתית.

    באתר תמצאו גם מידע חשוב על מחלות מקצוע, חומרים מסרטנים האסורים לשימוש, מחלות מקצוע המחייבות דיווח לפיקוח על העבודה ורשימה של שירותים רפואיים מוסמכים.
     
  • אתר המוסד לבטיחות ולגיהותבאתר תמצאו מידע רב בכל הקשור לבטיחות, גיהות בעבודה ובריאות העובד.
    בין היתר ניתן לחפש חומר בספרייה הווירטואלית על פי סיכונים, עיסוקים/ענפים ונושאים מקצועיים. יש בספרייה מידע על סיכונים ביולוגים וכימים וסיכוני קרינה. אנא עיינו בספרייה ותחפשו את הסיכונים שלהם אתם חשופים.