גליונות מידע על סיכונים תעסוקתיים, על פי מקצועות


רשימת הגליונות:

רוצה לקבל מידע על הסיכונים במקצועות נוספים?

בכל גיליון נמצא מידע על הסיכונים במקצוע המסוים: סיכון לתאונה, סיכונים פיסיקליים, כימיים וביולוגיים. אנחנו ממליצים לך לעיין בגיליון ולהתעדכן לגבי הסיכונים שלהם אתה עלול להיות חשוף. לתשומת לבך, המדובר בסיכונים פוטנציאלים האופיינים לעובד במקצוע מסוים. אין זה אומר שכל עובד במקצוע זה חשוף לכל הסיכונים המופעים בגיליון. ייתכן גם שאתה חשוף לסיכונים נוספים, הייחודים לעבודה שלך, שאינם מופעים בגיליון. ניתן לעיין בגיליונות סיכונים באתר המוסד לבטיחות ולגיהות.