"פעולה מונעת"


"פעולה מונעת" באגף הפיקוח על העבודה על העבודה שבמשרד התמ"ת, פועלת למניעת היפגעות עובדים בתאונות עבודה ומחלות מקצוע. ניתן לעיין במחקרים באתר הפיקוח על העבודה פעולה מונעת. 

בין היתר תמצאו באתר מחקרים בתחומים האלה:

  • מניעת נזק לעדשת העין מקרינה אולטרה סגולית ובתנאי חום גבוה
  • דלקות עור בקרב עובדי בריכות טיפוליות
  • חשיפה לקרינה אולטרה סגולית
  • חשיפה למתילן כלוריד