חומרים מזיקים נוספים המשפיעים על בריאות העובד


חומרים מזיקים נוספים המשפיעים על בריאות העובד:

 • חומרים גורמי אלרגיה
 • ממיסים אורגניים
 • חלקיקים בננו טכנולוגיה
 • צבעי שער
 • מדבירי מזיקים
 • אסבסט
 • צמר סלעים
 • לייזרים
 • חומרים הגורמים למחלות עור
 • מוצרי עופרת חומצה
 • פחמן חד חמצני
 • אתילן תת כלורי
 • אתידים ברומיד
 • חשיפה בעת טיפול כימי בפני השטח של מתכות

וכן כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים.

מידע נוסף על חומרים אלו וחומרים מזיקים נוספים וכן כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים, ניתן למצוא גם בפרסומים של מרכז המידע של המוסד לבטיחות לגיהות - פרסומי מרכז מידע.