דיור קהילתי


רקע:

הדיור בקהילה מיועד לאנשים עם מוגבלות, ומבטא את אחד המרכיבים החשובים לשילובם בקהילה.

הדיור בקהילה מאפשר לאנשים עם מוגבלות (פיגור שכלי, אוטיזם, נכות פיזית, לקויי למידה קשים, נכות נפשית) להמשיך ולהתגורר במסגרת החברתית ובסביבה הטבעית שהם היו רגילים לה, מונע במקרים רבים את הצורך להפניה למסגרות מוסדיות, ומאפשר ניידות למסגרות דיור יותר עצמאיות.

במהלך השנים האחרונות סייעה הקרן בהיקף נרחב מאד לפיתוח מערך הדיור בקהילה. המערך מיועד למגורי  אנשים עם נכות נפשית, פיגור שכלי, לקויי למידה, נכויות פיזיות ואוטיזם.

מטרה:

לקדם ולפתח מודלים של דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות המתקשים להתגורר בדיור עצמאי.

בשנת 2009 תינתן עדיפות בנושא זה ל-3 תחומים:  דירות לנכים קשים, הוסטלים ונופשונים. לתחומי הדיור האחרים תינתן עדיפות משנית.

דירות לנכים קשים

דירות המיועדות למגורים בקהילה של 8-4 דיירים עם נכות מוטורית / שיכלית קשה, הזקוקים להשגחה 24 שעות ביממה.
 • תנאי סף
  • דירה המתאימה בגודלה לאופי המוגבלות של האנשים העומדים להתגורר בה
  • תוגש תוכנית לשילוב נכים בפעילות נורמטיבית חברתית ותעסוקתיתעדיפויות
 • עדיפויות
  • דירה בבעלות העמותה או בשכירות מוגנת
  • דירה בקומת קרקע
  • דירה המיועדת ל"מזדקנים"
 • סוגי סיוע
  • שיפוץ (שינויים פונקציונליים הנדרשים לתפקוד הדיירים)
  • ציוד

הוסטלים

ההוסטלים מיועדים למגורי 30-12 אנשים, שעקב מוגבלותם הם מתקשים לתפקד בדיור עצמאי וזקוקים לשירותי תמיכה בדיור.

סיוע המוסד נועד להקמת מסגרות חדשות ולשדרוג מסגרות קיימות, ויותנה בקיום תוכנית חברתית ותעסוקתית, המשלבת את הדיירים בקהילה.

תוגש תוכנית לשילוב הדיירים ומשפחתם בהחלטות לגבי ניהול היום-יום בהוסטלים, ולקידום בריאות הנכים בפעילות גופנית.

 • עדיפויות
  • מבנים המורכבים ברובם מיחידות מגורים (ולא חדרי מגורים בודדים)
  • מבנים באזור מרכזי ומיושב, עם נגישות מתאימה לשירותים ציבוריים ופעילות חברתית באזור
  • כאשר מדובר באוכלוסיות עם נכויות פיזיות קשות: בנייה של בית עם קומה אחת בלבד
  • הבעלות על הנכס תהיה של הרשות המקומית או של העמותה
  • ההוסטל הוא חלק ממערך דיור הכולל סוגי דיור שונים.
 • סוגי סיוע: בנייה, שיפוץ, ציוד.

נופשונים

הנופשונים מאפשרים הפוגה למשפחתו של האדם עם הנכות, ולאדם עצמו - התנסות חברתית מסוג אחר.

הנופשון מאפשר למשפחה לאגור כוח על מנת שתוכל להמשיך ולטפל בנכה בביתו בקהילה.

 • תנאי סף
  • הנופשון נמצא ופועל צמוד למסגרת דיור או למרכז רב-שירותים
  • באזור אין נופשון אחר, או שיוכח כי כל הנופשונים באזור הם בתפוסה מלאה (אלא אם מדובר במגזר ייחודי)
  • הנופשון מיועד ל- 4 – 18 דיירים
  • המפעיל מציג אישור מהרשות המקומית (או רשויות מקומיות) לגבי היקף האוכלוסייה הפוטנציאלית ונכונות הרשות להשתתף במימון השהות בנופשון (הנתונים ייבדקו על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי).
 • עדיפויות
  • נופשון המשרת אוכלוסיות בעלות מוגבלויות שונות
  • נופשון המציע מודל שונה ומיוחד מזה הקיים היום
 • סוגי סיוע
  • שיפוץ וציוד
  • בנייה – יינתן רק כאשר הנופשון הוא חלק ממבנה המשמש כהוסטל או כמרכז רב-שירותים.