סידורים חוץ-ביתיים (מעונות פנימייה)


לצד המגמה לשילוב האדם עם הנכות בקהילה קיים עדיין צורך בקיום מוסדות פנימייה לאוכלוסיות שלא ניתן לשלבן בקהילה באופן מלא.

כיום שוהים במוסדות הפנימייה אלפי אנשים עם נכות קשה הזקוקים להשגחה, טיפול וסיוע בפעילות היום-יום. קיום מוסדות אלה מאפשר מתן טיפול מקצועי אינטנסיבי ומרוכז לאוכלוסיה זו.

מוסדות הפנימייה הקיימים מופעלים בתקציב ובפיקוח אגפי משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומיועדים לילדים ובוגרים עם פיגור שכלי, נכויות פיזיות קשות, אוטיזם, ומוגבלויות נפשיות.

סיוע הקרן לפיתוח שירותים לנכים למוסדות אלה מאפשר תנאי דיור ומחיה מרווחים והולמים לדיירים על פי סטנדרטים מקובלים.

הסיוע ניתן למוסדות פנימייה קיימים המנוהלים על ידי עמותות וגופים ציבוריים, בתיאום עם משרד הרווחה.

  תוכנית הקרן לשנת 2009:
  • לא תתקבלנה בקשות חדשות. בשנה זו יטופלו 15 בקשות שהוגשו לקרן עד עתה
  • עדיפות במתן הסיוע למבנים המיועדים למגורים, הנבנים כיחידות דיור
  • עדיפות למבני מגורים במעונות פנימיה לאנשים עם פיגור שכלי, או נכויות פיזיות תינתן לאוכלוסיות סיעודיות טיפוליות ומזדקנות
  • עדיפות משנית תינתן למבנים אחרים המשרתים את דיירי המוסדות בפעילות היומיום
  • לא יינתן סיוע לתשתיות (כגון מערכות מים, חשמל, פיתוחים מוסדיים וכדומה)
  • הסיוע למוסד פנימייה יינתן עבור פרויקט אחד בלבד
  • כל מוסד פנימייה יתבקש להמציא תוכנית המשלבת פעילות הדיירים (המסוגלים לכך) בקהילה ובתעסוקה
  • המוסד יתבקש להגיש תוכנית להגברת העצמאות של השוהים במוסד, שיתופם ושיתוף בני משפחותיהם בניהול חיי היום-יום במוסד
  • המוסד יתבקש להגיש תוכנית לקידום בריאות הנכים מבחינת פעילות גופנית והרגלי יום-יום
  • הסיוע יינתן לבניה ושיפוץ התואמים את הסטנדרטים הציבוריים המקובלים בקרן לפיתוח שירותים לנכים