חינוך מיוחד


רקע:

גיל החינוך לילדים עם צרכים מיוחדים הוא מ-3 עד 21. בגיל זה הילד לומד, מתפתח ומשפר את כישוריו ויכולותיו בכל תחומי החיים (רגשי, חברתי, לימודי, שכלי וכו').

כדי לאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים לממש את הפוטנציאל שלהם, יש להשקיע בגיל הזה בכל התחומים וככול שניתן.

לילדים אלה ניתנים מענים ייחודיים במסגרות החינוך השונות - ממסגרות חינוך מיוחד ועד לשילוב פרטני בכיתה רגילה.

בעקבות חוק השילוב, הולכת ומתרחבת מגמת שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות, ברמה הפרטנית או הכיתתית.

משרד החינוך, אגפי החינוך ברשויות המקומיות ועמותות המפעילים את בתי הספר המשלבים ובתי הספר לחינוך מיוחד, מתקשים לתת את המענים הנדרשים, כגון ציוד טיפולי / שיקומי והתאמות למסגרות שבהם לומדים תלמידי החינוך המיוחד.

מטרה:

לסייע לילדים עם צרכים מיוחדים לפתח ולשפר את תפקודם בכל תחומי החיים: כישורי היום-יום, מיומנויות תעסוקתיות, מיומנויות חברתיות ועוד.

יעדים:

 • עידוד שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים
 • שדרוג ופיתוח תוכניות ייחודיות לילדים עם צרכים מיוחדים
 • שדרוג ופיתוח גנים לילדים עם נכויות קשות
 • שדרוג ופיתוח מסגרות לחינוך מיוחד שלא קיבלו סיוע בעבר, ואשר מקיימות פעילות חינוכית משלבת
 • פיתוח פעילויות מיוחדות לילדים עם צרכים מיוחדים במסגרת מועדוניות לאחר שעות הלימודים
 • פיתוח תוכניות הכנה לחיים עצמאיים עבור מתבגרים

תחומי הסיוע:

 • לגנים לילדים עם נכויות קשות יינתן סיוע עבור ציוד טיפולי / שיקומי
 • לבתי ספר רגילים המשלבים כיתות חינוך מיוחד, יינתן סיוע עבור ציוד טיפולי / שיקומי
 • לבתי ספר לחינוך מיוחד יינתן סיוע עבור ציוד טיפולי / שיקומי וציוד לסדנאות הכנה לעולם העבודה וכישורי חיים
 • למועדוניות בבתי ספר יינתן סיוע בציוד והתאמות לפעילות לאחר שעות הלימודים (מועדוניות לפעילות לאחר שעות הלימודים הנמצאות במסגרות אחרות - ראו בתחום פעילות פנאי).

תנאי סף:

 • המסגרת מוכרת על ידי משרד החינוך (לגבי מועדוניות - המסגרת  מוכרת ומתוקצבת על ידי משרד הרווחה)
 •  סיוע בציוד טיפולי / שיקומי – מותנה בהעסקת מטפלים פרא-רפואיים מקצועיים, ובקיום חדרי טיפול מותאמים
 • סיוע בציוד לסדנאות מותנה בכוח אדם מקצועי להכשרה בסדנאות ובקיומו של חדר מתאים לסדנא וכן שהסדנא עומדת בתנאי בטיחות נדרשים

עדיפויות:

 • סיוע יינתן למסגרות של חינוך משולב בבתי ספר רגילים. כל בקשה תלווה בתוכנית לשילוב הילדים בפעילות רגילה בבית הספר ובקהילה
 • סיוע למסגרות חינוך מיוחד הוא בעדיפות משנית ובהתאם למגבלות התקציב ומותנה בקיום תוכנית לשילוב הילדים

ובנוסף לכך בכל הבקשות יינתן סיוע על פי העדיפויות האלה:

   • מסגרות שלא קיבלו סיוע בעבר או שקיבלו סיוע מצומצם
   • מסגרת הפועלת באזורי פריפריה ובמגזר הערבי
   • מסגרות המקיימות תוכנית לפעילות משולבת של הילדים בקהילה
   • מסגרות המקיימות תוכניות חדשניות, המעודדות שילוב והכנה לתעסוקה וכישורי חיים