שיקום ותעסוקה


 • רקע

שירותי התעסוקה עבור אוכלוסיות עם מוגבלות עוברים שינויים במהלך השנים. בשנים האחרונות גוברת המגמה של שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה בשוק החופשי. יחד עם פיתוח מגמה זאת, קיים צורך במגוון של מענים לאנשים עם נכויות שונות, הכוללים מסגרות על פני הרצף התעסוקתי: מרכזי יום טיפוליים, תעסוקה מוגנת ותעסוקה נתמכת.
רצף מענים תעסוקתיים מאפשר לאנשים שבשל מוגבלותם אין באפשרותם להשתלב בשוק החופשי, לעבוד בתעסוקה המותאמת ליכולתם. אנשים עם מוגבלות קשה במיוחד יכולים להיעזר במסגרות יום המשלבות פעילות תעסוקתית.

בתחום התעסוקה המוגנת יש צורך בשיפור התנאים הפיזיים, בשדרוג תהליכי העבודה והניהול ובפיתוח כיוונים ומגמות חדשות, כדי לאפשר יותר גיוון בעבודות ורמת שכר גבוהה יותר, וכן לאפשר לאנשים השואפים ויכולים להגיע לשוק החופשי – להתקדם על פי יכולתם וגם לחזור למסגרת המוגנת, אם מתעורר הצורך בכך.

הקרן תיתן עדיפות למסגרות תעסוקה מוגנת שיכללו תוכניות לניוד העובדים ושילובם במסגרות תעסוקה רגילות, ויבטיחו העלאה ברמת השכר.

הקרן רואה חשיבות רבה בפיתוח מסגרות אבחון והכשרה מקצועית, כדי לסייע בניוד אנשים על פני הרצף התעסוקתי וכדי לפתח ולהעשיר את כישורי העבודה שלהם.

 • מטרות הסיוע

לאפשר לאנשים עם צרכים מיוחדים לפתח כישורים תעסוקתיים והזדמנות לעבוד בתנאים ההולמים את צורכיהם

 • למי יינתן הסיוע
הסיוע יינתן למסגרות השיקום והתעסוקה הבאות:
  • הכשרה ושיקום מקצועי
   • מרכזים לאבחון, שיקום והכשרה מקצועית
   • הכשרה מקצועית ביוזמות מיוחדות.
  • תעסוקה מוגנת
   • מפעלים מוגנים (כגון מע"ש, מפעל מוגן רב נכותי, מועדון תעסוקתי, מפעלי "המשקם", אש"ת)
   • יחידות עסקיות – יחידה מוגנת נפרדת העוסקת במתן שירות או ייצור מוגדר.
  • מרכזי יום לאנשים עם נכות קשה
   • מרכז יום טיפולי סיעודי לבוגרים (האגף לטיפול באדם המפגר)
   • מרכז יום למזדקנים (האגף לטיפול באדם המפגר)
   • מרכזי יום לנכים קשים (אגף השיקום
 • יעדי הסיוע
אנו מפעילים "מיזם חדש" לפיתוח תעסוקה לאנשים עם נכות בשוק החופשי – לפירוט המיזם והתנאים ראו תוכנית מיזם תעסוקה.
אנו מפעילים מיזם חדש וניסיוני נוסף להקמה ושידרוג מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים באוניברסיטאות ובמכללות. לפירוט המיזם והתנאים ראו מיזם לפיתוח מרכזי תמיכה.
יעדים נוספים:
 • פיתוח ושדרוג מסגרות הכשרה מקצועית ותעסוקתית
 • פיתוח ושדרוג מסגרות תעסוקה מוגנת כולל הפעלת קווי יצור חדשים, מגוונים, המבטיחים שכר הוגן למשתקמים
 • פיתוח ושדרוג פיזי של מסגרות תעסוקה מוגנת שיוכלו לפעול בתנאים הולמים
 • סיוע למסגרות תעסוקה מוגנת לעידוד התקדמות ומעבר אנשים על פני הרצף התעסוקתי לפי צרכים משתנים
 • שדרוג תהליכי ניהול במסגרות התעסוקה המוגנת
 • פיתוח ושדרוג מסגרות טיפוליות לאוכלוסיות עם נכות קשה (סיעודית) הכוללות פעילות תעסוקתית 
 
 • מהות הסיוע

שיפוץ, בנייה, והצטיידות.

 • תנאי סף ועדיפויות
  • תנאי סף כללים
   • המסגרת מוכרת ומתוקצבת על ידי המשרד הייעודי לאורך זמן
   • המבנה והשטח שעליו נמצא המבנה נמצאים בבעלות ציבורית או בשכירות לטווח ארוך (לסיוע בבנייה או בשיפוץ)
   • ביישוב או באזור הקרוב לא קיימת מסגרת דומה או שהמסגרת הקיימת נמצאת בתפוסה מלאה
   • במסגרות אזוריות ייערך מיפוי מפורט של המועמדים למסגרת וייקבע מראש מהם אזורי הקליטה המיועדים, ומהי האוכלוסייה המיועדת, המצדיקה את קיום המסגרת
   • המבנה הקיים או המתוכנן יעמוד בהנחיות תכנון שנקבעו על ידי הגורמים הממשלתיים
   • במרכזי יום תוצג תוכנית לשדרוג הפעילות התעסוקתית וכן לשילוב הנכים בפעילות קהילתית נורמטיבית
  • תנאי סף ועדיפויות של מפעלים מוגנים
   • תנאי סף
    • מינימום 24 משתקמים
    • הוכחה לקיום עבודה יצרנית ותמורה כספית הולמת לעבודה
    • במפעל קיים תוצג תוכנית לשדרוג מערך הייצור והעלאת שכר העובדים
    • כל הרווחים הנובעים מהתוכנית יופנו לטובת העלאת שכר העובדים.
   • עדיפויות
    • התוכנית מציעה תחומי הכשרה ועבודה חדשניים המבוססים על בדיקת שוק ותוכנית כלכלית
    • במפעל מגוון רחב של סוגי תעסוקה והתקשרות עם מספר מפעלים
    • במפעל פועלת תוכנית לשילוב עובדים בשוק הפתוח
    • במפעל תנאי רווחה הולמים
    • תוכנית לשדרוג שיטת הניהול ותהליכי העבודה
  • תנאי סף נוספים של יחידות עסקיות

הצגת תוכנית כלכלית שתצביע על כדאיות המיזם מההיבט הכלכלי והשיקומי והבטחת רמת שכר הולם למשתקמים

  • תנאי סף ועדיפויות של מרכז יום סיעודי לבוגרים / מרכז יום למזדקנים

   • תנאי סף

    • מינימום משתתפים: 2 קבוצות לפחות
    • קיום תוכנית פארה-רפואית וצוות מתאים להפעלתה
    • קיום תוכנית לשילוב בפעילות בקהילה ולקידום בריאות ופעילות גופנית

    עדיפות - תינתן עדיפות לתוכניות של מרכזי יום המופעלות בשילוב בקהילה.

  • תנאי סף ועדיפויות למרכז יום לנכים קשים

   • תנאי סף - מינימום משתתפים: 25 איש.

   • עדיפות - תינתן עדיפות לתוכניות של מרכזי יום המופעלות בשילוב בקהילה.