שונות


בתחום זה מרוכזים נושאים שאינם קשורים ישירות לתחומים הייעודיים האחרים: מאגרי השאלה, התאמות רכב, מסגרות לריכוזי שירותים לאנשים עם מוגבלות, יוזמות חדשות.

מאגרי השאלה

במהלך שנות פעילות הקרן התברר כי יש צורך ניכר בקיומם של מאגרי השאלה, שיכללו אמצעי עזר לאנשים עם מוגבלות בתחומי הפעילות השונים.

עד עתה סייענו בהקמת מרכזי השאלה, כגון מכשירי שמע לאנשים כבדי שמיעה, ציוד לתקשורת תומכת חלופית לאנשים הסובלים מקשיי תקשורת, מחשבים וציוד טכנולוגי מתקדם ללקויי ראייה ועיוורים, ציוד שיקומי להתפתחות הילד, "תיקשוב כהשתלבות" – השאלת מחשבים ואבזרי עזר לתלמידים עם צרכים מיוחדים, משחקיות להשאלה, ועוד.

בשנים 2009 בכוונתנו להרחיב ולבסס את הסיוע בתחומים הנ"ל.

 • מטרות
  • מתן מענה מיידי לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות עד שיקבלו את מכשיר העזר האישי הדרוש להם
  • מתן הזדמנות להתנסות בציוד חדשני בטרם רכישתו
  • הרחבת מעגל המשתמשים מקרב האנשים עם מוגבלות.
 • תנאי סף

הסיוע יינתן לגופים העונים על התנאים הבאים:

  • ניסיון רב בתחום המקצועי ויכולת להציג מערך השאלה מפורט ומקצועי
  • קיום מערך תחזוקה מסודר לטיפול בציוד ולחידושו
  • המצאות אנשי מקצוע מיומנים המסוגלים להדריך את הלקוחות בשימוש נכון ומקצועי בציוד
  • בעל יכולת לערוך מעקב מנהלי ומקצועי אחר השימוש בציוד.
  • ברשותו מקום מתאים לאחסון הציוד והפצתו
  • בעל יכולת ניהול מאגר ממחושב
 • עדיפות

תינתן עדיפות לגופים האלה:

   • מפעיל מאגר השאלה והמעוניין להרחיבו
   • המבקש בקשה לציוד חדשני ומתקדם
   • יש לו מערך קשרים ויחסי גומלין עם כל הגורמים בקהילה העוסקים בתחום
   • הציוד המבוקש יסייע לשילוב אנשים עם מוגבלות בחינוך, בהשכלה גבוהה ובתעסוקה.
 • מהות הסיוע

הסיוע יינתן לרכישת פריטי ציוד בלבד, שאינם ציוד רפואי, המיועדים להשאלה, לפרק זמן מוגבל, לאנשים עם מוגבלות.

התאמות רכב

 • מטרה

לסייע בהתאמת רכב השייך למוסדות, למסגרות דיור, תעסוקה, חינוך, ושעות פנאי, ומשמש להסעת אנשים עם מוגבלות הגרים או מועסקים בהם, לפעילויות השונות.

 • מהות הסיוע

התאמת רכב שנרכש לצורך הסעת אנשים עם נכות והמותאם לדרישת משרד התחבורה, כלומר גובה גג מתאים, מספר' פתחים, מידות פתחים וכו'.

 • פירוט הסיוע

הסיוע יינתן עבור התקנת: מעלון, רצפת עץ + חיפוי נגד החלקה, פסי עגינה, רצועות קשירה, חגורות בטיחות בעמדת הסעה, מדרגה חשמלית נשלפת, מיזוג אוויר אחורי, ריפוד רכב מלא, מושב מתקפל + חגורה, מוטות אחיזה, סט וילונות, אבזרי רישוי לאוטובוס, ארגז ציוד, שילוט נכים.

מסגרות לריכוז שירותים של אנשים עם מוגבלות

מרכז רב שירותים הוא מבנה שבו מרוכזים כמה שירותים המוגדרים והמיועדים לאוכלוסייה מוגדרת. למשל מרכז רב שירותים לאנשים כבדי ראייה ולעיוורים (מרש"ל).

 • מטרה

הקרן רואה חשיבות לריכוז השירותים הניתנים לאנשים עם מוגבלות במקום מרכזי אחד, ומניעת התרוצצות בין מבנים, ושיפור איכות השירות הניתן לאוכלוסייה.

 • תנאי סף
  • במרכז יינתנו 3 שירותים לפחות
  • המרכז מתוכנן לשרת אוכלוסיית יעד של 200 אנשים עם מוגבלות לפחות
  • לכל השירותים המופעלים קיימים תקציבי הפעלה ואישור של המשרד הייעוד
 • יעדי הסיוע
  • שיפור ושדרוג השירותים הניתנים לאוכלוסיה מוגדרת
  • ריכוז מירב השירותים תחת קורת גג אחת, תקל על אוכלוסיית היעד
 • מהות הסיוע

הסיוע יינתן לבניה, שיפוץ וציוד בהתאם לשירותים הניתנים במרכז.

יוזמות חדשות

הקרן מזמינה גורמים הנותנים שירותים לאנשים עם מוגבלות להציע רעיונות ויוזמות חדשניים, שיביאו לשיפור השירות, הטיפול והשיקום  לאנשים עם מוגבלות בקהילה.