דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

תושב ישראל השוהה בחו"ל - עובד אצל מעסיק ישראלי בחו"ל

אם נשלחת לעבודה בחו"ל על ידי מעסיקך הישראלי וחוזה ההעסקה ביניכם נחתם בארץ, הרי שאתה נחשב כעובד שכיר לכל דבר ועניין, ולכן חובת תשלום וניכוי דמי הביטוח משכרך מוטלת על מעסיקך.

אם מעסיקך הישראלי מבקש להמשיך ולהעסיק אותך בחו"ל גם לאחר שחלפו 5 שנים מיום תחילת עבודתך בחו"ל על פי סעיף 76 לחוק הביטוח הלאומיעל המעסיק לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש אישור מתאים. 

 
Please Wait