גיליון 114 - תשרי תשפ"ב, ספטמבר 2021


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךישראל (איסי) דורוןהורדה דבר העורךהורדה דבר העורך
אברהם דורון ז"ל - דברים לזכרוהורדה אברהם דורון זל - דברים לזכרוהורדה אברהם דורון זל - דברים לזכרו
על חלקה של התקשורת בתפיסת המסוכנות של חולי נפש - מאמר דעהיעקב יוסף טייכמאןהורדה על חלקה של התקשורת בתפיסת המסוכנות של חולי נפש - מאמר דעההורדה על חלקה של התקשורת בתפיסת המסוכנות של חולי נפש - מאמר דעה
ירידת הפריון בחברה הבדואית בנגב במאה ה-21נסר אבו-סריחאן, יונתן אנסוןהורדה ירידת הפריון בחברה הבדואית בנגב במאה ה-21הורדה ירידת הפריון בחברה הבדואית בנגב במאה ה-21
עוני ותעסוקה: דפוסי תעסוקה בקרב מקבלי שירותים החיים בעוני במחלקות לשירותים חברתייםאלה ברנד-לוי, מיקי מלול, נטע אחדות-שדה, מיכל קרומר-נבוהורדה עוני ותעסוקה: דפוסי תעסוקה בקרב מקבלי שירותים החיים בעוני במחלקות לשירותים חברתייםהורדה עוני ותעסוקה: דפוסי תעסוקה בקרב מקבלי שירותים החיים בעוני במחלקות לשירותים חברתיים
מבט על מעמדם המשפטי של הורים לילדות ולילדים עם מוגבלות: קריאה ביקורתית בתקנות הביטוח הלאומימרוה איש-עםהורדה מבט על מעמדם המשפטי של הורים לילדות ולילדים עם מוגבלות: קריאה ביקורתית בתקנות הביטוח הלאומיהורדה מבט על מעמדם המשפטי של הורים לילדות ולילדים עם מוגבלות: קריאה ביקורתית בתקנות הביטוח הלאומי
ההתנדבות פנים רבות לה: חוויית ההתנדבות בגל הראשון של מגפת הקורונה בראי דפוסי ההתנדבותליאת קוליק, רונית בר, ליאורה ארנון הורדה ההתנדבות פנים רבות לה: חוויית ההתנדבות בגל הראשון של מגפת הקורונה בראי דפוסי ההתנדבותהורדה ההתנדבות פנים רבות לה: חוויית ההתנדבות בגל הראשון של מגפת הקורונה בראי דפוסי ההתנדבות
הפרטה של שירותים חברתיים ותשתיות ממשלה – דעת הציבור בישראלברוך לוי, עמוס זהביהורדה הפרטה של שירותים חברתיים ותשתיות ממשלה – דעת הציבור בישראלהורדה הפרטה של שירותים חברתיים ותשתיות ממשלה – דעת הציבור בישראל
תרבות ארגונית היברידית: המקרה של עסקים חברתייםמילנה יערי, עידית בליט-כהן, ריקי סויההורדה תרבות ארגונית היברידית: המקרה של עסקים חברתייםהורדה תרבות ארגונית היברידית: המקרה של עסקים חברתיים
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات