מחשבוני זכויותאנו מעמידים לשירותכם מחשבונים, שבאמצעותם תוכלו לבדוק אם אתם זכאים לקצבה, ומהו סכום הקצבה המשוער המגיע לכם. כמו כן תוכלו לקבל מידע על שירותים הניתנים באזור שבו אתם גרים.
את זכאותכם לקצבה ואת סכום הקצבה המדויק המגיע לכם יקבע עובד הביטוח הלאומי בסניף שלכם, לאחר שתגישו את התביעה לקצבה.

לתשומת לבכם, המחשבונים הם לשימושכם האישי והנתונים לא נשמרים.