דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

תושבים חוזרים

מי שעבר לגור בחו"ל, והפסיק להיות תושב ישראל, צריך לפנות אלינו אם הוא חוזר להתגורר בישראל. אנו נבדוק ונחליט אם יש להכיר בו כתושב/ת ישראל.
תושב חוזר שיוכר כתושב ישראל, יהיה זכאי לזכויות בביטוח לאומי ולשירותים רפואיים לפי החוק, אך יחול עליו גם חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 

קביעת תושבות לתושב חוזר

למידע נוסף

קבלת שירותים רפואיים

למידע נוסף

תושב חוזר שיוכר כתושב/ת ישראל, יהיה זכאי לקבל את השירותים הרפואיים רק לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים לכל היותר.

את תקופת ההמתנה אפשר לפדות בתשלום מיוחד, ולהיות זכאי לשירותים הרפואיים מיד ללא המתנה.

כדי לקבל את השירותים הרפואיים לפי חוק ביטוח בריאות, עליך להגיש בקשה לקביעת תושבות לפני חזרתך לישראל או לפנות לסניף הביטוח הלאומי בהגיעך לארץ.

תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

למידע נוסף

זכאות לקצבאות

תושב חוזר עשוי להיות זכאי לכל הקצבאות האלה:

 

מענק לידה, קצבת ילדים, מענק לימודים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, נפגעי עבודה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת אזרח ותיק, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, אסירי ציון.


תושב חוזר עם הגעתו אינו זכאי לקצבאות הניתנות כפיצוי על אבדן הכנסה מעבודה:
דמי לידה, שמירת הריון, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.

רק לאחר שיצבור תקופות עבודה כנדרש, הוא עשוי להיות זכאי לקצבאות האלה.

קצבת אזרח ותיק

למידע נוסף

תושב חוזר שהוכר כתושב/ת ישראל על ידי הביטוח הלאומי זכאי לקצבת אזרח ותיק, ככול תושב ישראל, על פי הכללים שנקבעו. באתר זה מובאים הדגשים הנוגעים לתושב חוזר.
את הפרטים המלאים הקשורים לקצבת אזרח ותיק תוכלו למצוא באתר אזרח ותיק 

קצבת ילדים

התושב החוזר זכאי ככול תושב ישראל לקצבת ילדים עבור כל ילדיו שעדיין לא מלאו להם 18 שנים. 
כדי לקבל את הקצבה, עליו להגיש טופס תביעה אישית לקצבת ילדים למוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.

קצבת נכות כללית

למידע נוסף
קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות או לאישה עקרת בית (תושבת ישראל, שמלאו לה 18 שנים, ועדיין לא הגיעה לגיל פרישה, נשואה, שאינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית, ובעלה מבוטח בביטוח אזרח ותיק ושאירים), שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב-50%, בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים באתר נכות. אחד התנאים לזכאות לקצבת נכות הוא שאי-הכושר נגרם למבוטח בהיותו תושב/ת ישראל. לפיכך תושב חוזר יהיה זכאי לקצבה, רק במקרים שאי-הכושר להשתכר נגרם לו בהיותו תושב ישראל.
עם זאת, במקרים הבאים התושב החוזר עשוי להיות זכאי לקצבה, למרות שאי הכושר שלו נוצר בעת שלא היה תושב ישראל:

קצבת הבטחת הכנסה

תושב חוזר עם הגעתו לארץ מטופל על ידי משרד הקליטה, ועשוי להיות זכאי לתמיכה ממשרד הקליטה בשנה הראשונה להגעתו לארץ.

במקרים מסוימים הוא יוכל לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי כהשלמה לתמיכה הניתנת ממשרד הקליטה.

 עם תום תקופת הזכאות לתמיכה ממשרד הקליטה, התושב החוזר יוכל לבדוק את זכאותו לקצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי. הוא עשוי להיות זכאי לקצבה בתנאי שהוכר כתושב/ת ישראל והתגורר בארץ כתושב 24 חודשים רצופים לפחות (בתקופה זו נלקחת בחשבון גם התקופה שהתגורר בארץ כתושב לפני שעזב את הארץ). כמו כן עליו לענות גם על שאר תנאי הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה.

כדי לקבל את הקצבה, עליו למלא טופס תביעה להבטחת הכנסה, ולמסור אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו. אל הטופס יש לצרף אישור ממשרד הקליטה על התקופה שקיבל תמיכה מהם.

צור קשר

 • פנה אלינו באמצעות האתר
  י
  ש למלא ולשלוח בטופס בירורים אישיים, ואנו נשיב לך בהקדם. שים לב למלא בטופס את מספר הזהות שלך והקוד הסודי (אם קיים).

 • פנה אלינו באמצעות מוקד טלפוני למתקשרים מחו"ל: 
  972-8-9369669
  השירות ניתן בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:00 ב-4 שפות:  
  עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
   
 

Please Wait