יום מידע לגמלאים חדשים בסניף בני ברק - 30 באפריל 2018


שירות הייעוץ לאזרח הוותיק בסניף בני ברק יזם מפגש ב-30.4.2018, בנושא 'זכויות הגמלאי בביטוח הלאומי ובקהילה והיבטים כלכליים בגיל פרישה'.
במפגש השתתפו כ-100 גמלאים שפרשו לאחרונה או שהם לקראת פרישה מהערים בני ברק ואלעד.
במהלך המפגש קיבלו המשתתפים חוברות הסברה ומידע אישי בנוגע לזכויותיהם בביטוח הלאומי, כמו מידע בנושא קצבת אזרח ותיק והשלמת הכנסה, וכן מידע לגבי הנחות והטבות לגמלאים בגורמים בקהילה. כמו כן שמעו הגמלאים על הפעילות של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו ועל חוגים ופעילויות פנאי לגמלאים בעיר.
המשתתפים קיבלו תשובות לשאלותיהם לשביעות רצונם והודו על ההזדמנות החשובה לקבלת המידע.

תמונה מיום מידע לגמלאים בסניף בני ברק