סכום הקצבה


סכום הקצבה החל ב- 01.01.2022

הקצבה מחושבת באחוזים מקצבת יחיד מלאה שסכומה 2,229 ש"ח

מינואר 2022 ישנן חמש רמות זכאות לקצבת ילד נכה:

  1. 50% - סכום הקצבה הוא 1,527 ש"ח .
  2. 100% - סכום הקצבה הוא 3,000 ש"ח .
  3. 112% - רמת זכאות חדשה מינואר 2022. סכום הקצבה הוא 3,534 ש"ח .
  4. 188% - סכום הקצבה הוא 5,641 ש"ח .
  5. 235% - רמת זכאות חדשה מינואר 2022.  סכום הקצבה הוא 7,168 ש"ח .

ילד שיש לו יותר מבעיה רפואית אחת המזכה אותו בקצבה, תשולם לו הקצבה לפי הבעיה הרפואית המזכה בסכום הגבוה ביותר.

תוספת לילד מונשם 

לילד מונשם, משולמת תוספת לקצבה בסך 8,462 ש"ח , בתנאי שלא נקבעה לו רמת זכאות בשיעור 235%.

קצבה מוגדלת למשפחה עם שני ילדים נכים או יותר

משפחה שבה שני ילדים נכים או יותר, זכאית  לקצבה מוגדלת ב-50% עבור כל ילד, בהתאם לקצבה שנקבעה לו.
לדוגמה, במשפחה עם שני ילדים נכים, שעבור ילד אחד נקבעה זכאות בשיעור 100% ועבור השני בשיעור 50%, עבור כל ילד תשולם קצבה מוגדלת ב-50%. כלומר, עבור הילד הראשון שיעור קצבה המוגדל יהיה 150%, ועבור הילד השני 75%.
משפחה שבה שני ילדים נכים, תמשיך להיות זכאית לקצבה מוגדלת, גם אם הקצבה עבור הילד השני לא משולמת בפועל, בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא שוהה בפנימייה או במשפחת אומנה.
  • הוא מעל גיל 18, והופסק תשלום קצבת ילד נכה רק בשל הגיעו של הילד לגיל 18.

חשוב להדגיש כי התשלום המוגדל משולם באופן אוטומטי לזכאים לכך.

סכום הקצבה לילד השוהה במוסד

  • ילד הזכאי לקצבה בשיעור 50% - יקבל קצבה חודשית - 529 ש"ח .
  • ילד הזכאי לקצבה בשיעור 100%  ומעלה- יקבל קצבה חודשית - 1,058 ש"ח .