ילדים

 ItemsList

07.08.2018 : מענק לימודים למי שפתח בהליך גירושין על פי דין
01.07.2018 : הארכת התקופה לתשלום רטרואקטיבי של קצבת ילדים
15.04.2018 : מענק לימודים
28.05.2017 : חוזר מיצוי זכויות יזום למענק לימודים לגרושות 2016 – 2017
09.05.2017 : חוזר מדגם למשפחות חד הוריות זכאות למענק לימודים בשנת הלימודים 2017
04.04.2017 : דף עדכון 4 תוכנית חיסכון לכל ילד וילדה
31.01.2017 : חוק ההסדרים 2017-2018
10.01.2017 : חוזר ההתייעלות הכללית תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכללית לשנת התקציב 2017 2018 התשעו – 2016
04.01.2017 : דף עדכון מס 2 תוכנית חיסכון לכל ילד וילדה
30.11.2016 : 11.16חוזר תוכנית חיסכון לכל ילד_
05.07.2016 : חוזר שינוי בתהליך קליטת המידע לילדים היוצאים לחול
24.05.2016 : חוזר מדגן למשפחות חד הוריות - בין זוג ידוע בציבור לשנת הלימודים תשעז אוגוסט 2016
22.05.2016 : חוזר מדגם משפחות חד הוריות זכאות למענק לימודים ידוע בציבור 2016
15.03.2016 : חוזר מענק לימודים הרחבת מעגל הזכאים
22.02.2016 : חוזר קיזוז מקצבת ילדים עבור חוב דמי ביטוח
02.02.2016 : חוזר שבוע מיצוי זכויות הילד
03.01.2016 : חוזר אימות חשבון בנק קצבת ילדים
24.11.2015 : חוק ההתיעלות הכלכלית שיעורי הקצבה מאי 2015
28.07.2015 : חוזר שיגור תביעה לפיצול תיק ולמענק לימודים להורה גרוש באינטרנט
13.07.2015 : חוזר אישור תשלומים קצבת ילדים
30.06.2015 : חוזר מיצוי זכויות למענק לימודים בעקבות סקר טלפוני
20.05.2015 : חוזר מדגם למשפחות חד הוריות זכאות למענק לימודים בשנת אוגוסט 2015
26.04.2015 : חוזר מיצוי זכויות יזום למענק לימודים לגרושות 2014-2015(2)
26.04.2015 : חוזר מיצוי זכויות יזום למענק לימודים לגרושות
29.03.2015 : חוזר התראות על מיצוי זכויות בילדים
09.12.2014 : חוזר מיצוי זכויות יזום למענק לימודים לגרושות - מלאי
22.10.2014 : חוזר הצהרות ידועים בציבור
10.09.2014 : חוזר התחברות מערכת ילד לכתובות במערכת מבוטח (6) (3)
27.05.2014 : חוזר שיעורי קצבת ילדים לחודש ינואר 2013
27.05.2014 : חוזר שיעורי קצבת ילדים אוגוסט 2013
27.05.2014 : חוזר שינוי ועדכון חשבון בנק לקצבת ילדים באינטרנט
27.05.2014 : חוזר מיצוי זכויות יזום למענק לימודים לגרושות (2)
27.05.2014 : חוזר מדגם משפחות חד הוריות זכאות למענק לימודים ידוע בציבור 2014
09.07.2012 : חוזר תהליך הגשת תביעה לקצבת ילדים לתושב חוזר 1324
27.06.2012 : חוזר החזר תשלום מבנק שגוי סגור
17.04.2012 : חוזר שינוי שיעורי קצבאות ילדים אפריל 2012
03.07.2011 : חוזר מענק לימודים שינוי חודשי בחינת הזכאות ושינוי מועד הגשת תביעה
03.07.2011 : חוזר מענק לימודים - שינוי חודשי בחינת הזכאות
03.07.2011 : חוזר מעקבים אוטומטיים - שליחים בחול
03.07.2011 : חוזר רישום ילד במרשם אוכלוסין
03.07.2011 : חוזר תשלום קצבת ילדים לשליחות בחול מטעם הסוכנות
03.07.2011 : תהליך קבלת מידע על כניסות לארץ
03.07.2011 : חוזר שיהוי תשלום קצבת ילדים לידי אפוטרופוס
03.07.2011 : חוזר מענק לימודים - חוק משפחות חד הוריות תשנ 1992 אלימות במשפחה
30.06.2011 : חוזר ילדים השלמת פרטי מקום תשלום בלידה ראשונה
30.06.2011 : חוזר מיצוי זכויות לילדים אפריל 2011
30.06.2011 : חוזר שינוי שיעורי קצבאות ילדים אפריל 2011
30.06.2011 : חוזר שיעורי קצבת ילדים לחודשי ינואר 2011
30.06.2011 : חוזר כרטיס נטען
30.06.2011 : חוזר ייזום תביעות אישיות אוטומטיות לילדים הנולדים בבית
30.06.2011 : חוזר יציאה לחול ושהיות קצרות בישראל
30.06.2011 : חוזר מיצוי זכויות לילדים
30.06.2011 : חוזר תשלום קצבת ילדים למי שנמצאים בחול ואינם זכאים לתשלום קצבה בארץ
30.06.2011 : חוזר תשלום מענק לימודים הזכאים לשאירים
28.06.2011 : חוזר מדגם משפחות חד הוריות זכאות למענק לימודים 2011