אופן הגשת התביעה


המבקש לקבל גמלת ניידות מהביטוח הלאומי  יגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות

לאחר שהוועדה הרפואית המחוזית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות, המזכים בגמלה, יש להגיש טופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

 

לתשומת לבך,
אם לשם התייצבות לפני הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים, אתה צריך לנסוע, ואינך יכול להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצב בריאותך, ייתכן שתהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, ובלבד שלא משולמת לך קצבת ניידות.
לשם בדיקת זכאותך להחזר הוצאות הנסיעה, עליך להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך אישור מהרופא המחוזי או מיו"ר הוועדה לעררים, לפיו אינך יכול להשתמש בתחבורה הציבורית, וכן קבלות מקוריות על הנסיעה.