הגשת תביעה להחלפת רכב


מוגבל בניידות שרכש רכב עם הלוואה עומדת, ומקבל קצבה כ"בעל רכב", יקבל בדואר תביעה חדשה להחלפת הרכב, חודשיים לפני הזכאות להחלפת הרכב.

לתשומת הלב, 

מי שנשלחה לו תביעה להחלפת רכב, אינו חייב להחליף את הרכב. באפשרותו להגיש את התביעה במועד שמתאים לו להחליף את הרכב.