חוב בדמי ביטוח


הביטוח הלאומי אינו מנכה מתגמול המילואים חוב בדמי ביטוח של המשרת במילואים.

ניכוי כזה ייעשה רק על פי בקשת המשרת במילואים או לפי בקשת המעסיק.