מענק שאירים


מענק שאירים הוא תשלום חד-פעמי המשולם לאלמן או לאלמנה שעונים להגדרה לפי החוק במקרים האלה:  

 • אלמן או אלמנה שעדיין לא מלאו להם 40 שנה ואין עמם ילדים.
 • אלמן שקיבל קצבת שאירים כאלמן שיש עמו ילד, ולאחר שהילד אינו עונה כבר להגדרת ילד, נבדקת זכאותו לקצבת שאירים חודשית או למענק שאירים לפי הכנסותיו:
  אם הכנסותיו גבוהות - זכאותו לקצבת שאירים תיפסק וישולם לו מענק שאירים. גם אם בעתיד הכנסותיו יופחתו, הוא לא יהיה זכאי יותר לקצבת שאירים.
  אם הכנסותיו נמוכות - הוא ימשיך לקבל קצבת שאירים.
  אם בעתיד הכנסותיו יגדלו, זכאותו לקצבת שאירים תיפסק וישולם לו מענק שאירים. 
  אם בעתיד הכנסותיו יופחתו, זכאותו לקצבת שאירים תחודש, והמענק ששולם לו ינוכה ב- 100% מקצבת השאירים המגיעה לו.
 • אלמן שאין עמו ילד בעת הפטירה, וקיבל קצבת שאירים כיוון שהכנסותיו היו נמוכות מההכנסה המרבית, ומאוחר יותר הכנסותיו גדלו מעל ההכנסה המרבית - זכאותו לקצבת שאירים תיפסק וישולם לו מענק שאירים.
  אם בעתיד הכנסותיו יופחתו, תיבדק שוב זכאותו לקצבת שאירים.
  אם תאושר לו קצבת השאירים, מענק השאירים ששולם לו ינוכה ב-100% מקצבת השאירים המגיעה לו.
 • אלמן שהיה נשוי לעקרת בית אינו זכאי למענק שארים.

שיעור המענק - סכום של 36 קצבאות שאירים חודשיות.

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם אתה זכאי לקצבת שאירים או למענק.