מענק שאירים


מענק שאירים הוא תשלום חד-פעמי המשולם במקרים האלה:  

  •  לאלמן או אלמנה שעדיין לא מלאו להם 40 שנה ואין עמם ילדים.
  • אלמן שקיבל קצבת שאירים כאלמן שיש עמו ילד, ומאוחר יותר כאשר הילד אינו עונה כבר להגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי, תיבדק זכאותו של האלמן לקצבת שאירים או למענק על פי הכנסותיו:

    אם הכנסותיו גבוהות - הוא לא יהיה זכאי להמשך תשלום קצבת השאירים. במקרה זה, גם אם בעתיד יקטנו הכנסותיו של האלמן, הוא לא יהיה זכאי יותר לקצבת שאירים.

    אם הכנסותיו נמוכות - הוא יהיה זכאי להמשך תשלום קצבת השאירים. אם בעתיד יגדלו הכנסותיו, הוא לא יהיה זכאי עוד לקצבת שאירים וישולם לו מענק שאירים. אם יתברר שהכנסותיו שוב פחתו, תחודש זכאותו לקצבת שאירים והמענק ששולם לו ינוכה ב- 100% מקצבת השאירים המגיעה.
  • לאלמן שאין עמו ילד בעת הפטירה, וקיבל קצבת שאירים לראשונה מכיוון שהכנסותיו היו נמוכות, ומאוחר יותר הכנסותיו גדלו מעל ההכנסה המרבית, תיפסק זכאותו לקצבת שאירים וישולם לו מענק שאירים.

    אולם אם בעתיד הכנסותיו יהיו שוב נמוכות מההכנסה המרבית, תיבדק שוב זכאותו לקצבת שאירים חודשית. אם תאושר לו קצבת השאירים, ינוכה מקצבת השאירים סכום מענק השאירים ששולם לו ב-100% מקצבת השאירים המגיעה.

שיעור המענק - סכום של 36 קצבאות שאירים חודשיות.

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם אתה זכאי לקצבת שאירים או למענק.