אלמנה


אלמנה תהיה זכאית לקצבת שאירים אם היא עונה על אחד מהתנאים האלה:


1. היא הייתה נשואה לנפטר או שהייתה ידועה בציבור שלו וחיה עמו תחת קורת גג אחת במשך שנה אחת לפחות עד לפטירתו
(או חצי שנה- אם היא הייתה בת 55 ומעלה כשהוא נפטר).

2. היא ילדה לנפטר ילד.

אלמנה שחיה בנפרד מהנפטר צריכה לענות גם על אחד מהתנאים האלה:

  • תקופת הפירוד הייתה קצרה מ-36 חודשים.
  • היא והנפטר גרו יחד בשנה האחרונה לחייו או בחלק ממנה.
  • בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הוא שילם לה דמי מזונות או שהיה חייב דמי מזונות לפי פסק דין או לפי הסכם בכתב.
  • הנפטר קיבל עבורה תוספת בקצבת אזרח ותיק או בקצבת נכות.

חשוב לדעת! ידועים בציבור מוגדרים בחוק הביטוח הלאומי כמו נשואים לעניין הזכויות והחובות. לכן אם את חיה תחת קורת גג אחת 
עם בן זוג, ללא קשר פורמלי ביניכם, את מתבקשת לעדכן אותנו. אי דיווח מצדך עלול לגרום ליצירת חובות שיהיה עליך להחזיר. 

כמה אלמנות לנפטר אחד

אם יש יותר מאלמנה אחת לאותו נפטר, אנו נבדוק את זכויותיה של כל אלמנה כאילו היא אלמנה יחידה.