אלמנה


אלמנה היא מי שהייתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו, שחיה עמו תחת קורת גג אחת עד לפטירתו, והיא עונה על אחד התנאים האלה:

  • היא הייתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו עד לפטירתו, שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם הייתה בת 55 ומעלה כאשר נפטר).
  • היא ילדה לנפטר ילד.

אישה שחיה בנפרד מהנפטר, עליה לענות נוסף על אחד מהתנאים שלמעלה, גם על אחד מהתנאים האלה:

  • תקופת הפירוד היתה קצרה מ-36 חודשים.
  • בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הם גרו ביחד.
  • בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הוא נשא במזונותיה למעשה, או היה חייב מזונות לפי פסק דין או לפי הסכם בכתב.
  • לפני הפטירה קיבל הנפטר בעדה תוספת בקצבת זקנה או בקצבת נכות.

לתשומת הלב של ידועה בציבור

ידועים בציבור מוגדרים בחוק הביטוח הלאומי כמו נשואים לעניין הזכויות והחובות. לכן אם את חיה תחת קורת גג אחת עם בן זוג, ללא קשר פורמאלי ביניכם, את מתבקשת לדווח על כך מיד למוסד לביטוח לאומי. אי דיווח מצדך עלול לגרום להיווצרות חובות.

 

יותר מאלמנה אחת
אם הנפטר הניח יותר מאלמנה אחת, ייבקדו זכויותיה של כל אלמנה כאילו היא אלמנה יחידה.