אלמןאלמן יהיה זכאי לקצבת שאירים אם הוא עונה על התנאים האלה:

1. הוא היה נשוי לנפטרת, או שהיה ידוע בציבור שלה וחי איתה תחת קורת גג אחת במשך שנה אחת לפחות עד לפטירתה
(או חצי שנה, אם היה בן 55 ומעלה כשהיא נפטרה).

2. הכנסותיו לא עולות על 6,766 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) בחודש. ההכנסות שנלקחות בחשבון מפורטות בדף "בדיקת הכנסות לאלמן"

אם לאלמן יש ילד העונה על הגדרת יתום, לא תיערך בדיקת הכנסות.

אלמן שחי בנפרד מהנפטרת צריך לענות גם על אחד מהתנאים האלה:

  • תקופת הפירוד הייתה קצרה מ-36 חודשים.
  • הוא והנפטרת גרו יחד בשנה האחרונה לחייה או בחלק ממנה.

חשוב לדעת!

  • אם לנפטרת יש ילדים והיא לא השלימה תקופת אכשרה (ביטוח) כנדרש - רק הילדים יהיו זכאים לקצבת שאירים.
  • ידועים בציבור מוגדרים בחוק הביטוח הלאומי כנשואים לעניין הזכויות והחובות, לכן אם אתה חי תחת קורת גג אחת עם בת זוג, ללא קשר פורמלי ביניכם, אתה מתבקש לעדכן אותנו. אי דיווח מצדך עלול לגרום ליצירת חובות שיהיה עליך להחזיר.