אלמן


 אלמן יהיה זכאי לקצבת שאירים, אם הוא עונה על התנאים האלה:

  1. היה נשוי לנפטרת או שהיה ידוע בציבור שלה, וחי עמה תחת קורת גג אחת עד לפטירתה שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם היה בן 55 ומעלה כאשר נפטרה).
  2. הכנסותיו מכל המקורות אינן עולות על 6,014 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) בחודש. פירוט של ההכנסות הנלקחות בחשבון ראה בדף "בדיקת הכנסות לאלמן"
    אם יש לאלמן  ילד העונה על הגדרת יתום  לא מתקיימת בדיקת הכנסות.

גבר שחי בנפרד מהנפטרת, עליו לענות בנוסף גם על אחד מהתנאים האלה:

  • תקופת הפירוד היתה קצרה מ-36 חודשים.
  • בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הם גרו ביחד.
חשוב לדעת, 
אם הנפטרת הייתה אם לילדים, ולא השלימה תקופת אכשרה (ביטוח) כנדרש - יהיו הילדים בלבד זכאים לקצבת שאירים.

לידיעתך,

ידועים בציבור מוגדרים בחוק הביטוח הלאומי כנשואים, לכן אם אתה חי תחת קורת גג אחת עם בת זוג, ללא קשר פורמלי ביניכם, אתה מתבקש לעדכן אותנו. אי דיווח מצדך עלול לגרום ליצירת חובות שיהיה עליך להחזיר.