מקבל קצבת שאירים הזכאי גם לקצבת אזרח ותיק


מקבלי קצבת שאירים שהגיעו לגיל שבו הם זכאים גם לקצבת אזרח ותיק :
  • מי שצברו תקופת ביטוח כנדרש בחוק (תקופת אכשרה), יהיו זכאים לקצבת אזרח ותיק מלאה ולמחצית קצבת שאירים.
  • מי שלא צברו תקופת ביטוח כנדרש בחוק, אך הם מבוטחים בביטוח אזרח ותיק, יקבלו מלוא קצבת שאירים. כאשר ישלימו תקופת ביטוח, יקבלו קצבת אזרח ותיק מלאה ומחצית קצבת שאירים
  • עקרת בית המקבלת קצבת אזרח ותיק אינה זכאית למחצית קצבת שאירים, אולם היא יכולה לבחור בין קצבת אזרח ותיק לקצבת שאירים בגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.
  • עולה ובת זוגתו שעלו לארץ לאחר הגיעם לגיל 60 - 62, ונפטר אחד מהם – ימשיך בן הזוג לקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדת (עבור יחיד).
  • עולה שעלה לארץ לאחר הגיעו לגיל 60 - 62, ואשתו עלתה מתחת לגיל הזה – האלמנה תקבל, לפי תנאי הזכאות, גמלת שאירים מיוחדת עד הגיעה לגיל פרישה. עם הגיעה לגיל פרישה תקבל קצבת אזרח ותיק על-פי החוק, שתחליף את גמלת השאירים המיוחדת.