דמי ניידות


נכים הזכאים לרכב רפואי יקבלו מידי חודש דמי ניידות, נוסף על תגמול הנכות.

לדמי ניידות זכאים גם מי שלא מימשו את זכאותם לרכב, והם ישולמו להם כאילו רכשו רכב.
גובה התשלום תלוי בדרגת הניידות, הנקבעת על פי סוג הפגיעה, דרגת הנכות ומידת המוגבלות של הנכה בנהיגה (ואינו קשור לסוג הרכב שמחזיק הנכה בפועל).
דמי הניידות החודשיים נועדו להשתתפות בהוצאות אחזקת רכב ובהוצאות הכרוכות בניידות, כגון נסיעות לעבודה, ללימודים, לאימוני ספורט וכדומה. 

שימו לב, דמי ניידות לא נועדו למימון נסיעה לשם קבלת טיפול רפואי הקשור בפגיעה. 

חישוב דמי הניידות 

הבסיס לחישוב דמי הניידות הוא תשלום אחזקת רכב שירות לעובדי מדינה (500 ק"מ בחודש), והוא מורכב מהוצאות משתנות (מכסת קילומטרים לכל דרגת ניידות) והוצאות קבועות המשתנות מפעם לפעם על פי הוראות משרד האוצר.

לבדיקת הזכאות ולמימוש ההטבה יש לפנות למחלקת השיקום  בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות האתר.