דמי ניידות


נכים הזכאים לרכב רפואי זכאים לקבל מדי חודש, נוסף על תגמול הנכות, גם דמי ניידות.

לדמי ניידות זכאים גם מי שלא מימשו את זכאותם לרכב, והם ישולמו להם כאילו רכשו רכב.
גובה התשלום תלוי בדרגת הניידות, הנקבעת על פי סוג הפגיעה, דרגת הנכות ומידת המוגבלות של הנכה בנהיגה (ואינו קשור לסוג הרכב המוחזק על ידי הנכה בפועל).
דמי הניידות החודשיים נועדו להשתתפות בהוצאות אחזקת רכב ובהוצאות הכרוכות בניידות, כגון נסיעות לעבודה, ללימודים, לאימוני ספורט או לכל מטרה אחרת, חוץ מנסיעה לשם קבלת טיפול רפואי הקשור בפגיעה וכן השתתפות בהוצאות אחזקת הרכב, טיפול תקופתי, תיקונים ודמי חניה.

הבסיס לחישוב דמי הניידות הוא תשלום אחזקת רכב שירות לעובדי מדינה (500 ק"מ בחודש), והוא מורכב מהוצאות משתנות (מכסת קילומטרים לכל דרגת ניידות) והוצאות קבועות המשתנות מעת לעת על פי הוראות משרד האוצר.