דמי נסיעה (למי שאינם זכאים לרכב רפואי)


דמי נסיעה חודשיים קבועים משולמים לנכים שאינם זכאים לרכב רפואי, כעזרה לצורך ניידותם.

מי זכאי לדמי נסיעה?

  • נכים פגועי רגליים בדרגת נכות 19% עד 29%
  • פגועי גב, לב ועמוד שדרה בדרגת נכות 19% המקבלים תגמול חודשי עד 39%.
  • נכים בדרגת נכות 40% עד 49%.

סכום דמי הנסיעה

סכום התשלום החודשי נקבע בהתאם לדרגת הנכות וסוג הפגיעה, ומשולם על פי רמות. 

סכום התשלום: 268 ש"ח - 372 ש"ח (בהתאם לרמה).

כיצד מקבלים את דמי הנסיעה?

הזכאות לדמי נסיעה נבדקת לאחר קביעת הוועדה הרפואית לגבי גובה הנכות וסעיפי הליקוי, ומשולמת אוטומטית עם התגמול החודשי.