הנחה בשכר דירה לדיירי עמידר


מי שדרגת נכותו 10% או יותר (המקבל תגמול חודשי) ומתגורר בשכירות בדירה שבבעלות חברת עמידר, זכאי להנחה בתשלום שכר הדירה. ההנחה תינתן על ידי חברת עמידר על סמך אישור המוסד לביטוח לאומי, ושיעורה ייקבע בהתאם לדרגת הנכות. לקבלת האישור יש לפנות אל המשרד הראשי - אגף נפגעי פעולות איבה.