השתתפות בביטוח שנתי למעלית - לנכים בכיסא גלגלים


נכים בדרגת 100% מיוחדת, בסוגי הפגיעה פרפלגיה וקוודרופלגיה, המרותקים לכיסא גלגלים ונאלצים להתקין בביתם מעלית (או קנו בית שקיימת בו מעלית) - זכאים להשתתפות בשיעור של 75% מעלות הביטוח השנתי למעלית (אך לא יותר מ–5,000 ש"ח בשנה). התקנת המעלית תיעשה בתיאום עם פקיד השיקום בסניף. למימוש ההטבה יש לפנות לסניף המטפל ולהציג חשבונית מס וקבלה.