השתתפות ברכישת טלפון סלולרי לרכב (לנכים קשים)


נכים משותקים, בסוגי הפגיעה פרפלגיה או קוודרופלגיה, בדרגת נכות 100% מיוחדת, זכאים באופן חד פעמי למענק השתתפות ברכישת טלפון סלולרי לרכב, בגובה 50% מעלות המכשיר (אך לא יותר מ–1,298 ש"ח).
למימוש ההטבה יש לפנות למחלקת השיקום בסניף, בצירוף חשבונית מס וקבלה.