השתתפות בתשלום ביטוח בריאות


נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת, שעובדים או יצאו לפנסיה מוקדמת ולא מקבלים קצבה אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים להשתתפות בגובה 75% מדמי ביטוח הבריאות. למימוש ההטבה יש לפנות מדי שנה לאגף השיקום רחוב ויצמן 13 ירושלים  בצירוף תלוש שכר או פנסיה של חודש אפריל באותה השנה.