מימון יציאה לחמי מרפא


לעדכונים בנושא חמי מרפא בעקבות התפשטות וירוס הקורונה

מהו טיפול בחמי מרפא?

חמי מרפא הם מרחצאות הבנויות על מעיינות מים חמים, ומשמשות לצרכים רפואיים. טיפולים בחמי מרפא ניתנים לנכים הסובלים ממחלות או פציעות שפגעו במערכת התנועה ועמוד השדרה, או מפגיעות אורתופדיות.

שים לב:  טיפול בחמי מרפא נחשב לטיפול רפואי. לכן, עליך לסיים את כמות הטיפולים ומספר ימי הטיפולים שניתנו לך לפי פציעתך לאותה השנה.
כל יציאה לחמי מרפא כוללת תוכנית טיפולים בת 5 ימים רצופים לפחות. לא ניתן לאגור או לשמור ימי טיפולים לשנה קלנדרית אחרת.

כיצד נקבעת הזכאות לטיפולים בחמי מרפא:

הזכאות נקבעת על פי סעיפי ליקוי בהתאם להוראות אגף השיקום במשרד הביטחון, וכן באישור רופא הביטוח הלאומי. 
לאחר שייקבעו לך אחוזי נכות בוועדה הרפואית, אם תימצא זכאי להטבה זו, אגף נפגעי פעולות איבה יודיע לך על כך במכתב, ויפרט את התנאים ואת הדרכים למימוש ההטבה.

מה כוללת הזכאות?

  • טיפולים: המימון כולל טיפול בחמי מרפא במשך מספר ימים רצופים. מספר הטיפולים והימים המאושרים נקבע על פי סוג פגיעתך וסעיפי הליקוי שנקבעו לך.
  • לינה ושהייה: אם תבחר לקבל טיפול במקום המרוחק מביתך, אתה זכאי למימון לינה בבית מלון לתקופת הטיפולים. הלינה מאושרת במלונות על פי רשימה קבועה של מלונות שאיתם נחתם הסכם, ובהתאם להקצאות שהוסכמו מראש עם המלונות.

לרשימת המלונות הכלולים בהסכם (מעודכנת נכון ליוני 2020).

  • ליווי: תיתכן זכאות למלווה לתקופת הטיפולים, בהתאם לגילך וסוג פציעתך. הודעה על זכאות למלווה תימסר עם ההודעה על הזכאות לטיפול. נכה שמלאו לו 65 שנים, זכאי למלווה לטיפולים.
  • החזר נסיעות:  לקבלת החזר נסיעות ואובדן ימי עבודה בתקופת השהייה בחמי מרפא, יש לפנות לפקיד איבה בסניף הקרוב למקום מגוריך.

איך מתאמים טיפולים, לינה ושהייה? 

לאחר קבלת ההודעה על זכאותך לטיפול בחמי מרפא, תוכל להזמין טיפולים ולתאם לינה דרך חברת "השטיח המעופף",
בערוצים הבאים:

בטלפונים 03-5130222 או 03-5130201, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 9:00 עד 16:00.

בפקס 03-5156590 

אתה רשאי לתאם טיפולים ולינה במלון לזמן שנוח עבורך, וזאת בתנאי שנמצא לך מקום פנוי במלון המבוקש ובתקופה המבוקשת.