מענק הבראה שנתי


הזכאות למענק הבראה שנתי לנפגע פעולות איבה נקבעת על פי דרגת הנכות, סוג הפגיעה וקריטריונים נוספים כמפורט להלן.

המענק משולם מדי שנה עם תגמול חודש יוני. הבסיס לחישוב המענק הוא שווי יום הבראה הניתן לעובדי מדינה:

 • דרגת נכות 30% עד 39% - שלושה ימי הבראה.
 • דרגת נכות 40% עד 49% - חמישה ימי הבראה.
 • דרגת נכות 50% עד 99% - 11 ימי הבראה.

שימו לב, נכה כרוני המאושפז בבית חולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק הבראה.

מקרים מיוחדים:

 • נכה בדרגת נכות 10% עד 49%, המתקיים מתגמול מיוחד במשך שנה רצופה לפחות, זכאי לשבעה ימי הבראה.
 • דרגת נכות מוכרת 30% עד 49% ודרגת נכות כוללת 50% ויותר - שמונה ימי הבראה.
 • דרגת נכות כוללת 40% ויותר על פגיעת לב - 11 ימי הבראה.

נכים בדרגת נכות כמפורט להלן זכאים גם למימון מלווה:

 • 100% - 11 ימי הבראה (לנכה ולאדם המלווה אותו).
 • 100%- בסוגי הפגיעה: פרפלגיה; המיפלגיה; קוודרופלגיה; עיוורון או פגיעה בשתי הידיים - 14 ימי הבראה.
 • 100%- מיוחדת בכל סוגי הפגיעה - 14 ימי הבראה.
 • 50%- לפחות על רגל ועל יד, כל איבר בנפרד, בגין אובדן תפקוד מוחלט על סעיף פגיעה אחד (ולא סיכום מספר פגיעות על אותו איבר) - 14 ימי הבראה.

נכים כמפורט להלן זכאים לשבעה ימי הבראה נוספים להם ולמלווה:

 • עיוור בן 50 שנה ויותר, בדרגת נכות 100% ויותר.
 • נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת בסוגי הפגיעה הבאים: משותקים בשתי הרגליים (פרפלגיה; טריפלגיה; קוודרופלגיה); קטועי שתי רגליים; קטועי שתי ידיים וקטועי רגל אחת הפגועים ברגל שנייה.