מענק להחזר מס הכנסה


נכים בדרגות נכות 20% עד 90% (שאין להם זכאות לפטור ממס הכנסה), זכאים למענק השתתפות בתשלום מס הכנסה עבור שנת השומה האחרונה.

סכום המענק:

סכום המענק נקבע בהתאם לסוג הפציעה ואחוזי הנכות, ומשולם על פי רמות.

סכום המענק : 246 ש"ח - 2,348 ש"ח (בהתאם לרמה).

כיצד מקבלים את המענק?

על הנכה להוכיח שהוא עובד וממשכורתו מנוכה מס הכנסה, באמצעות טופס 106 או, אישור ניכוי מס מההכנסות.

את האישורים יש לשלוח לסניף הקרוב למקום המגורים. ניתן לשלוח גם דרך שירות שליחת מסמכים באתר.

לידיעתך: נכים שאינם עובדים, ונכים בדרגת נכות עד 19% שקיבלו מענק חד פעמי אינם זכאים להטבה זו.