מענק חימום


נכים בדרגות נכות 50% לפחות, בסוגי פגיעות כמפורט להלן ולפי דרגת נכותם, זכאים למענק שנתי לצורך חימום דירתם. הזכאות נקבעת בחלקה בהתאם למקום המגורים (אזורים קרים) ובחלקה בהתאם לדרגת הנכות ולסוג הפגיעה. נכה כרוני המאושפז באחד מבתי החולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק חימום.

התנאים המזכים במענק חימום שנתי:
1. דרגת נכות 100% מיוחדת, בכל סוגי הפגיעה.
2. פגועי יד ורגל בדרגת נכות 50% לפחות על כל איבר בנפרד, בגין אובדן תפקוד מוחלט על סעיף אחד (ולא סיכום מספר הפגיעות על אותו איבר).
3. דרגת נכות 80% עד 99% על עמוד שדרה, גב או כוויות.
4. דרגת נכות כוללת 50% ויותר על לב.
5. דרגת נכות מוכרת 50% ומעלה (אפילפסיה או המיפלגיה).
6. קוודרופלגיה 100% ומעלה.

נכים המתגוררים באזורי ירושלים והגליל, אשר דרגת נכותם כמפורט בסעיפים 1, 2, 4 או 6 לעיל, זכאים לתוספת תשלום.