מענק חימום לנפגעי פעולות איבה


נכי פעולות איבה זכאים למענק שנתי לצורך חימום דירתם.
נכה כרוני המאושפז באחד מבתי החולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק חימום.

מי זכאי למענק חימום?

נכים בדרגת נכות 50% ומעלה זכאים למענק חימום.
גובה המענק נקבע על פי רמות זכאות, בהתאם למקום המגורים (אזורים קרים) ולדרגת הנכות ולסוג הפגיעה.

סכום המענק: 993 ש"ח – 8,984 ש"ח (בהתאם לרמת הזכאות).

איך מקבלים מענק חימום?

הזכאות לדמי חימום נקבעת לאחר החלטת הוועדה הרפואית על גובה הנכות וסעיפי הליקוי, והוא משולם אוטומטית עם תגמול חודש נובמבר.