מענק לרגל נישואים או כניסה לדירה


  • נכה בדרגת נכות 10% ויותר (המקבל תגמול חודשי), שהתחתן או חי עם בן זוג ידוע בציבור, זכאי למענק נישואים, ובתנאי שלא היה נשוי (היה רווק, גרוש או אלמן) לפני שהוגדר לראשונה כנכה. המענק הוא חד-פעמי ונקבע על פי דרגת הנכות.
  • נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת זכאי למענק מיוחד עם נישואיו או עם כניסתו לראשונה לדירה (מענק לסידור ראשון). אם לא נישא אך נכנס לדיור עצמאי, יקבל 70 אחוזים מהמענק עם כניסתו לדירה ואת 30 האחוזים הנותרים יקבל עם נישואיו.

את הבקשה לשני המענקים יש להגיש למחלקת נפגעי פעולות איבה במשרד הראשי, בתוך שנה מהשינוי במעמד האישי, ובצירוף המסמכים המתאימים (תעודת נישואין/הסכם משפטי לחיים משותפים, חוזה שכירת דירה וכו’),