מענק מעלית


נכים עם סוגי הפגיעה פרפלגיה בדרגת נכות 80% או יותר, או המיפלגיה בדרגת נכות 60% או יותר, המתגוררים בבית עם מעלית, זכאים למענק מעלית שנתי. המענק משולם עם תגמול חודש מאי.