מענק קירור


נכים שדרגת נכותם כמפורט להלן זכאים למענק שנתי לצורך קירור דירתם.

התנאים המזכים במענק קירור שנתי:

  1. נכים בדרגת נכות 50% עד 100% בכל סוגי הפגיעה, המתגוררים באזורים חמים (לפי הגדרת השירות המטאורולוגי).
  2. נכה בעל דרגת נכות 100% בגין אי-ספיקת כליות כרונית (ללא תלות באזור המגורים).
  3. פגועי כוויות בדרגת נכות 30% או יותר (ללא תלות באזור המגורים).
  4. דרגת נכות 100% + מיוחדת, ללא תלות באזור המגורים (למעט קוודרופלגיה).
  5. פגועי יד ורגל בדרגת נכות 50% לפחות על כל איבר בנפרד, בגין אובדן תפקוד מוחלט על סעיף אחד ולא סיכום מספר הפגיעות באותו איבר (ללא תלות באזור המגורים).
  6. נכה עם סוג הפגיעה קוודרופלגיה בדרגת נכות 100% מיוחדת.
  7. נכה הזכאי למימון מזגן מסיבות רפואיות.

תקופת הזכאות למענק קירור היא מ–15 במאי עד 15 בספטמבר. המענק משולם מדי שנה עם תגמול חודש מאי.