מענק שנתי לביגוד


מענק שנתי לביגוד משולם לנכים עם פגיעות ייחודיות או נכים המשתמשים במכשירים אורתופדיים רפואיים.

סכום המענק נקבע בהתאם לדרגת הנכות וסוג הפגיעה, ומשולם על פי רמות.

סכום המענק: 1,627 ש"ח - 4,926 ש"ח (בהתאם לרמה).

מי זכאי למענק שנתי לביגוד?

  • נכים המרכיבים תותבת, מכשיר אורתופדי ארוך או חגורה אורתופדית קבועה.
  • נכים עם סוגי הפגיעה הבאים: פרפלגיה, קוודרופלגיה בדרגת נכות 100% ומעלה, קטועי שתי רגליים, קטועי שתי ידיים או קטועי יד ורגל בדרגת נכות 100% ויותר, משותקים ועיוורים בדרגת נכות 100% ויותר.

איך מקבלים את המענק?

הזכאות למענק נבדקת לאחר החלטת הוועדה הרפואית על אחוזי הנכות וסעיפי הליקוי, והוא משולם אוטומטית עם תגמול חודש יוני.