מענק לרכישת ציוד ביתי


מענק שנתי לציוד ביתי לבעלי דרגת נכות 20% ומעלה

נכים בדרגת נכות 20% ומעלה זכאים לקבלת מענק שנתי לרכישת ציוד ביתי. 

סכום המענק

סכום המענק - 716 ש"ח
לנכים פגועי יד או רגל בדרגת נכות 80% ויותר - ישולם מענק בסכום 1,033 ש"ח.
 

כיצד מקבלים את המענק?

המענק משולם אחת לשנה באופן אוטומטי עם תגמול חודש מרץ.

מענקי ציוד ביתי לבעלי דרגת נכות 10% עד 19% המקבלים תגמול חודשי

נכים בעלי דרגות נכות 10% עד 19% שנפגעו לפני 1996 ומקבלים תגמול חודשי, יוכלו לקבל השתתפות ברכישת 4 סוגי מכשירי חשמל:

מקרר חשמלי, מכונת כביסה, טלוויזיה ותנור לבישול ואפיה.

התנאים לקבלת ההשתתפות:

  • הנכה לא היה נשוי כשנבדק בפני ועדה רפואית ראשונה שקבעה את נכותו, התחתן לאחר מכן ורכש את המוצרים לאחר שנישא.
  • נכה שהוא הורה בודד (חד-הורי).
  • בשני המקרים האלה, הוא לא קיבל בעבר החזר להשתתפות ברכישת 4 מוצרי החשמל.

סכום ההשתתפות:

למקרר: 1,651 ש"ח
למכונת כביסה: 912 ש"ח
לטלוויזיה: 1,054
לתנור בישול ואפיה: 1,124 ש"ח.

כיצד מקבלים את המענק?

יש לפנות למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף הקרוב למקום המגורים, בצירוף קבלה מקורית על שם הזכאי המפרטת את סוג המוצר שנרכש. ניתן לשלוח את המסמכים ישירות למחלקה בסניף באתר