מענקים לנכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים


נכים המתקיימים מתגמולים מיוחדים בלבד זכאים למענקים הבאים:

מענק לרגל נישואי בן/בת

לקבלת המענק יש לפנות למחלקת איבה  בסניף הקרוב למקום המגורים, בתוך שנה מיום הנישואים, בצירוף אישור נישואים.
ניתן לשלוח את המסמכים ישירות למחלקה בסניף באתר.
סכום המענק: 3,000 ש"ח.

מענק בר /בת מצווה לילדים

המענק ישולם אוטומטית עם התגמול בחודש שבו יגיעו הילדים לגיל מצווה.
סכום המענק: 5,000 ש"ח.

מענק חג

נכים המתקיימים במשך שנה לפחות מתגמל מיוחד (תג"מ) בגובה חוסר פרנסה (חפ"ר) ותגמול מיוחד (תג"מ) בגובה תגמול טיפול רפואי (תט"ר) בלבד, זכאים למענק חג פעמיים בשנה, שישולם להם אוטומטית בתגמולי מרץ ואוגוסט.
הזכאות נקבעת על פי הנתונים בחודש תשלום ההטבה.
סכום המענק:
  • לנכים רווקים או נשואים ללא ילדים: 310 ש"ח.
  • לנשואים עם ילדים: 624 ש"ח.