סידור נכה במוסד סיעודי


נכים זכאים לסידור במוסד סיעודי כאשר קיימים גורמים סביבתיים, משפחתיים או סוציאליים שאינם מאפשרים המשך שהות בסביבה הטבעית, ובכפוף לתנאים הבאים:
הצורך במוסד סיעודי נובע מהנכות המוכרת.
דרגת נכות 50% לפחות על מגבלה בתפקודי היציבה וההליכה.
נכים בדרגת נכות 100% ומעלה, שחלו במחלה כלשהי שאינה קשורה לנכותם המוכרת.

בקשות לסידור במוסד סיעודי יש להפנות לסניף הסמוך למקום המגורים.