סיוע ברכישת רכב רפואי


רכב רפואי הוא רכב המשמש את הנכה לצורך ניידותו ואשר אגף השיקום מסייע ברכישתו, באחזקתו ובהחלפתו. הסיוע יינתן לנכים לפי הפירוט הבא (גודל הרכב ייקבע על פי דרגת הנכות וסוג הפגיעה):

  • דרגת נכות לצמיתות 30% או יותר - במקרה של נכות בגפיים התחתונות.
  • דרגת נכות לצמיתות 50% או יותר - בכל סוג פגיעה.
  • דרגת נכות מצטברת 55% או יותר - כאשר 10% לפחות הם עקב פגיעה במערכת הלוקומוטורית (רגליים, אגן, עמוד שדרה או גב).

המימון כולל:

  • פטור מלא (100%) מהמסים על הרכב, אך לא יותר מסכום מרבי שנקבע מפעם לפעם.
  • מענק והלוואה לרכישת מכונית בשיעור 2/3 מערך המכונית שנרכשה ללא מסים, אך לא יותר מסכום מרבי שנקבע מפעם לפעם.
  • מענק שנתי לביטוח הרכב בסכום הנקבע מפעם לפעם.
  • החזר אגרת רכב (למי שחויב בתשלומה), בניכוי השתתפות עצמית.

לקבלת פרטים ולמימוש הזכאות יש לפנות אל מחלקת השיקום בסניף.