ציוד לפגועי יד או קטועי יד


נכים בדרגת נכות 20% או יותר בגין פגיעה ביד, זכאים למכונת גילוח חשמלית ולהחלפתה אחת לחמש שנים.
מי שדרגת נכותם 50% או יותר, החיים בגפם, זכאים גם למענק חד-פעמי לרכישת מדיח כלים, מכונת כביסה ופותחן קופסאות חשמלי. בעלי דרגת נכות 80% או יותר זכאים גם להשתתפות ברכישת שעון יד אוטומטי. לבירור זכאות יש לפנות לפקיד השיקום בסניף הקרוב למקום מגוריך.